TA TEDEN RAZPRAVE POTEKAJO V PEKRAH,
KAMNICI TER NA ZBORU SČS CENTER IN IVAN CANKAR

Urnik:

  • SKS Kamnica >> sreda, 3. 5., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SKS Pekre >> sreda, 3. 5., ob 18.00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 4. 5., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Zbor v Pekrah, ki domuje v Domu kulture, je ob drugih perečih problemih v svoji KS, na preteklem zboru načel temo vse bolj zapostavljenih ožjih delov lokalnih skupnosti, kot so Krajevne skupnosti in Mestne četrti (KS in MČ) pri odločanju. Odvzete so jim bile praktično vse pristojnosti. Organi  in prebivalci v MČ in KS lahko le še podajajo mnenja, ki pa jih občinske oblasti niso dolžne in jih večinoma tudi ne upoštevajo. Kot ugotavljajo, je tako predvsem v mestnih občinah, v mariborski pa še posebej, zato ne čudijo želje in pobude po ustanavljanju novih in novih občin, da bi občani lahko bolj neposredno odločali o stvareh, ki jih zadevajo. Iz SKS Pekre so tako poslali pobudo ostalim zborom SČS in SKS, da se te teme lotijo in preko svojih delegatov v skupni delovni skupini za lokalno samoupravo pripravijo za odločevalce predloge sprememb, ki bi povrnile pristojnosti organom MČ In KS ter njenim prebivalcem.

Kamničani, ki zborujejo v svojem Kulturnem domu, želijo predvsem to, da bi se jim pridružilo več sokrajanov, ker bi se tako lažje lotili skupnih, predvsem infrastrukturnih, problemov. Veseli jih, da bo naslednji skupni zbor SČS in SKS (3. mestni zbor) 17. maja v Kamnici, saj verjamejo, da bo s tem pripravljenost za delovanje v njihovi skupnosti narasla.

Jutri pa vas medse vabijo udeleženci združenega zbora SČS Center in Ivan Cankar v prostore Doma ustvarjalnosti mladih (ZPM) na Razlagovi. Tudi oni pogrešajo bolj množično udeležbo, predvsem mladih, ki bi razpravam na zborih lahko dodali novo dimenzijo – pogled in razmišljanja mlajše generacije na realnost, ki jo živimo in njihove ideje za pozitivne spremembe v družbi. Ponovno poudarjajo, da se jim lahko pridruži prav vsakdo, ne glede na starost, spol, raso, narodnost,  versko ali politično usmeritev in pripadnost, katerikoli drugi družbeni skupini. Zbori  SČS in SKS so v MO Maribor pravzaprav edini odprti prostori, kjer lahko vsakdo pove svoje mnenje, izpostavi ali opozori na problem, izmenja z drugimi mnenja in izkušnje in skupaj z njimi išče tudi najboljše rešitve in načine, kako se problema lotiti.