Zbor SČS Pobrežje, 25. 5. 2016


Tudi o novih vsebinah za redarje

Udeleženci zbora SČS Pobrežje niso skrivali razočaranja, ker na sicer dobro izvedenem mestnem zboru ni bilo časa za razpravo o prometu – problematiki, ki jih najbolj zaposluje. Upali so, da se bo ta kljub napolnjenemu urniku vendarle našel. Zato so v evalvaciji mestnega zbora izpostavili enako, kot mnogi drugi – da se na zboru obravnava manj tem, da se načrtovane (četudi rezervne) a neobravnavane teme prenese na naslednji zbor. Prav tako bi si želeli, da so udeleženci še bolje pripravljeni na razpravo, da se čas, ki je na voljo čimbolj optimalno izkoristi.

Z dvema sklepoma so se udeleženci že zavezali k uresničevanju sprejetih dogovorov mestnega zbora. Tako bodo do naslednjič s skupnimi napori oblikovali seznam vsebin v obliki identificiranih problemskih točk na Pobrežju, ki so zaradi različnih preprek, največkrat zaradi lastništva (posamezniki, podjetja, "državno"), nerešljiv žulj. A ne gre za to, da bi želeli kar tako posegati v zasebno, a dejstvo je, da kar mrgoli primerov, ko posamezniki ali skupine s svojim ravnanjem negativno vplivajo na ostale, nič krive nič dolžne po domače - kar pa se v skupnosti ne bi smelo dogajati. Te bodo udeleženci popisali in umestili na seznam razlogov za vnovično uvedbo Odloka o javnem redu in miru. Prav tako bodo razmislili o dodatnih vsebinah, s katerimi bi se lahko ukvarjali v medobčinskem redarstvu. Menijo namreč, da bi njihova vloga v mestu morala preseči inkasantstvo in da zgolj z izrekanjem kazni ne bo izboljšav v kulturi vedenja posameznikov v skupnosti.

S še vedno odprtima vsebinskima frontama – eno je vinjetni režim na starem kraku hitre ceste čez Pobrežje, drugi je oderuška parkirnina pri UKC – bodo seznanili mestno delovno skupino za promet, ki se sreča ta teden.