Zbor SČS Radvanje, 11.3.2014


Varna pot v šolo in nezavarovan daljnovod

Na trinajstem zboru prebivalcev SČS Radvanje se je tokrat izpustila pereča tema Vzdrževanje in obnova komunalne infrastrukture, saj povabljenih sogovornikov iz občine in Nigrada ni bilo.
V nadaljevanju je razprava stekla spet v smeri Osnovne Šole Ludvika Pliberška. Delovna akcija, v kateri so sodelovali prebivalci Radvanja in lokalnega turističnega društva, je uspešno zaključena. Zaradi krožišča, ki na desni strani ni dokončano, so otroci izgubili del pešpoti do šole. Da bi lahko do »Ludvika« le prišli, morajo pred krožiščem prečkati zdaj že zelo prometno Lackovo. Povečana nevarnost je pripeljala tako daleč, da imajo otroci v tem času zagotovljen avtobusni prevoz do šole. Zato se je predpreteklo soboto oblikovala in z gramozom posula pešpot ob krožišču, prejšnjo soboto pa je bila ta pot dodatno utrjena z asfaltnim drobljencem. Udeleženi v akciji že razmišljajo o novih podobnih aktivnostih.
Udeleženci zbora so razpravljali še o vsebinah oziroma področjih, ki si jih prizadevajo urediti že dlje časa. Sklenili so, da ne bodo popustili v prizadevanjih za odstranitev visoko napetostnega daljnovoda, ki napetost širi preko osnovne šole in je hkrati nezavarovan. Prav tako se ne bodo ustavili, dokler jih ne sprejme župan.
V iskanju rešitve, kako primorati lastnike gozdov, kjer poškodovana drevesa povzročajo nevarnost za ljudi, ki živijo ob obronkih, k odpravi nevarnosti, je delovna skupina končno naletela na plodna tla. V sodelovanju z zavodom za gozdove se bodo posledice minule ujme z žledjo (pa tudi pretekle slabe skrbi za gozdne površine) le pričele urejati.

Naslednji zbor prebivalcev bo spet v torek, 25. 3. 2014 ob 18.00, v MČ Radvanje na Lackovi 43.