Zbor SČS Nova vas, 1. 9. 2016


Da so morali krajani sami odmaševati kanale, je nedopustno

Na prvi šolski dan smo tudi mi pričeli z jesensko sezono letošnjih zborov samoorganiziranih četrtnih in  krajevnih skupnosti. Udeleženci so na zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Nova vas pregledali dogajanje v poletnih počitnicah. Na njihovo pobudo, ki so jo podprli tudi na ostalih devetih zborih samoorganiziranih mariborskih skupnosti, se je občina razglasila za skupnost brez tajnih sporazumov – TTIP Free Zone, pobuda pa se je razširila tudi na ostale slovenske občine. Udeleženci so podprli aktivnosti mestne delovne skupine za lokalno samoupravo, ki si prizadeva za ponovno vzpostavitev participatornega okolja v Mariboru, ko bo občankam in občanom spet omogočena razprava in sodelovanje v zadevah, ki se jih tičejo.
Nadaljujejo se aktivnosti okoli prepotrebnega odloka o javnem redu in miru, umanjkanje katerega predstavlja praktično nepremostljivo oviro pri izvajanju aktivnosti na področju vzdrževanja urejenega okolja in kulturnega sobivanja. Do zaključka aktivnosti, za katere so se udeleženci dogovorili na majskem mestnem zboru, je še nekaj korakov, zato so v Novi vasi udeleženci pozvali ostale zbore, da jih družno prehodimo čimprej.
Udeleženci so se tudi strinjali, da je napočil čas, ko bi se morali tudi sami odzvati na škodljiva ravnanja na občini, ko se mestna uprava predvsem zaradi že rekordno hitrih menjav na direktorskem stolčku ne zmore pobrati na noge. Med tem, ko se na občini ukvarjajo le sami s sabo, ostajajo nasproti mestu in meščanom konsistentni le v prelaganju krivde in odgovornosti, menijo. Zato reakcija sledi.
Nedavne vremenske nevšečnosti, ki so v Mariboru pustile konkreten pečat, so spet razkrile, kako kilava je skrb za komunalno infrastrukturo. Da so morali krajani sami odmaševati kanale (nekateri med njimi so bili namreč od zadnjega neurja s točo kot bi bili zabetonirani) ter tako preprečevati še obsežnejše poplave, je nedopustno, tako kot je nedopustno, da so v podjetju Nigrad situacijo takoj izkoristili in jeli kazati s prstom na mestni svet, ki zaradi pomanjkanja utemeljenih argumentov s strani Nigrada odločitev o dodatnih prispevkih za odvajanje meteorne vode še vedno drži v zamrznjenem stanju. Mnenja so, da je potrebno pregledati koncesijske pogodbe in ugotoviti, ali so zapisane na način, ki konkretno opredeljuje razmerja in naloge pogodbenih partnerjev, ali so cene storitev oblikovane v duhu skrbi za javno, skupno dobro. Po vedenju vseh vpletenih sodeč je moč še predvideti, da koncesijske pogodbe med občino kot naročnikom in javnimi podjetji kot izvajalci ne vsebujejo nikakršnih sankcij v primeru kršitve pogodbe, natančneje, v primeru slabe izvedbe del ali v primeru, da naloge sploh niso izvedene. Skupaj s SSVUJD se bodo omenjene naloge lotili takoj, ko bo možno.