16. Zbor SČS Nova vas, 12.12.2013


Ne sprejemamo izgovorov, da se obračunska obdobja ne morejo poenotiti

Na dobro obiskanem 16. zboru v Novi vasi smo se končno lotili vprašanj, ki so bila  v zvezi z daljinskim ogrevanjem  zastavljena na 14. zboru v oktobru in jih je delovna skupina za energijo pregledala, vsebinsko opremila in naslovila na javno podjetje Energetiko Maribor, d.o.o., upravnike  zgradb, popisovalce in vzdrževalce merilnikov in delilnikov toplote ter Mariborskemu vodovodu. Vse smo tudi povabili, da na zboru odgovorijo na ta in dodatna vprašanja.

Pisno nam je poslala odgovore Energetika, zbora pa so se poleg njenih, udeležili še predstavniki upravnikov Stanusa (Staning), Tam stana, Kommunia in Atrium nepremičnin, izmed popisovalcev pa KHD in Merila tehnika ter predstavnik Mariborskega vodovoda.

Kako je problematika obsežna, kako se nihče ni v resnici potrudil, da bi uporabniki storitve daljinskega ogrevanja dobili natančne informacije o novih načinih obračunavanja in delitve stroškov, se je izkazalo na zboru, kjer smo načeli le problem datumsko neusklajenega popisa in obračuna, ter neskladja med popisanimi  in obračunanimi količinami  tako toplotne energije kot vode. S tem je bil izpostavljen tudi problem vgrajevanja in testiranja različnih števcev (delilnikov toplote, merilnikov toplote in internih števcev za vodo). Sklep zbora je bil, da ne sprejemamo izgovorov, da se obračunska obdobja ne morejo poenotiti. Upravnikom zgradb, popisovalcem delilnikov in merilnikov, Mariborskemu vodovodu in Energetiki bomo poslali zahtevo, da se v mesecu dni dogovorijo za poenotenje.

Zastavljena vprašanja Zbora SČS Nova vas (pdf)

Odgovori Energetike na zastavljena vprašanja (pdf)