Zbor SČS Nova vas, 2. 11. 2017


MOM, to ni participatorni proračun!

Na tokratnem zboru SČS Nova vas nas je na začetku presenetila novinarska ekipa BKTV, ki je posnela izjave udeležencev glede projekta ureditve Pekrskega potoka. Nato smo začeli z zborom. Udeleženci in udeleženke so najprej komentirali, da je delavnica o ureditvi parka ob Pekrskem potoku zelo dobro uspela. Jasno je bilo izpostavljeno, da je skupna želja vseh udeležencev, da se potok ohrani oz. se zanj začne ustrezno skrbeti. Jasno in glasno so zapisali, da bodo pri izbiri predlogov soodločali tudi krajani. Zelo pomembno je, da so dosegli, da bodo v vseh fazah projekta vključeni tudi krajani. Nato so se odločili, da bodo pohiteli s kontaktiranjem osnovnih šol, saj bi le-te lahko uporabljale park ob Pekrskem potoku tudi za izobraževalne namene. Čim hitreje želijo pridobiti tudi informacije glede poplavne ogroženosti (te podatke še posebej čakajo tisti, ki dvomijo, da bi bilo mogoče potok in bližnjo okolico urediti, kot si želijo krajani). Zato bodo v imenu zbora poslali poziv na Ministrstvo za okolje in prostor, da se to čim hitreje reši. V mesecu novembru se bo DS za Pekrski potok sestala tudi s strokovnjaki, zato bi bilo dobro, da bi imeli do takrat čim več informacij. Udeleženi so spregovorili še o spornem modelu participatornega proračuna, kakršnega predlaga MOM, ko gre zgolj le še za nekakšno posvetovanje z občani, odločanje o vsebinah pa je prestavljeno na predstavniški inštanci. Nobenega zagotovila ni, da bodo podani in »izglasovani« predlogi zares upoštevani. MOM je tako zadnja in edina inštanca, ki bo odločala o tem, katere predloge bo upoštevala in katere ne. Glasovanje torej nima nobenega smisla. Zato bo zbor SČS Nova vas pozval župana, naj preimenuje svoj model, ker to, kar se gre naša občina, pač ni Participatorni proračun.

Poziv je bil objavljen tudi v Večerovih Pismih bralcev v soboto, 11. novembra: