Zbor SČS Kamnica, 25. 2. 2015


Kako aktivirati več Kamničanov?

Udeleženci minulega zbora SKS Kamnica so skupaj prebrali in potrdili predlog akta o ustanovitvi Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD). Zaradi nepričakovano nizke udeležbe so preostanek zbora namenili razpravi, kako v prihodnje na zbore pritegniti sokrajane. Dogovorili so se, da bodo pred prihodnjim zborom izvedli akcijo plakatiranja, razpravljali pa so tudi o drugih, alternativnih oblikah obveščanja.

Naslednji zbor: sreda, 4. 3. 2015, 18.00, Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97