Zbori Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora
v tednu od 27. do 30. 10.2014

Tudi v tem predprazničnem tednu se bodo aktivni prebivalci Maribora zbrali na štirih zborih Samoorganiziranih četrtnih skupnosti: v  torek, 28. oktobra v MČ Radvanje, na Lackovi 43, v sredo, 29. v prostorih Zveze prijateljev mladine, na Razlagovi 16, v četrtek, 30. Pa v MČ Koroška vrata na Vrbanski 10 in v MČ Nova vas na Radvanjski 65. Vsi  zbori bodo ob 18.uri.

Zbor SČS Radvanje: torek, 28.10.2014 | 18.00 | MČ radvanje, Lackova 43 - plakat
Radvanjčani se bodo tokrat lotili Športnega parka Radvanje, razmer v parku in možnosti sanacije, ponovno pa bodo odprli nerešen problem daljnovodnega stebra na dvorišču OŠ Ludvika Pliberška, pa tudi energetske obnove le te.

Zbor SČS Center in Ivan Cankar: sreda, 29.10.2014 | 18.00 | ZPM, Razlagova 16 - plakat
V združenih SČS Center in Ivan Cankar, ki domujejo v prostorih ZPM, se bodo seznanili z ugotovitvami in dosežki delovnih skupin. Problemi vzdrževanja mestnega parka,  okolice Treh ribnikov in poti na Piramido se že prepoznavajo tudi v medijih, Gosposka z urejenimi izložbami postaja prijaznejša, pritisk pa bo potrebno zdaj po volitvah spet usmeriti v zaščito potrošnikov javnih storitev  in s tem v delovanje javnih podjetij.

Zbor SČS Koroška vrata: četrtek, 30.10.2014 | 18.00 | MČ Koroška vrata, Vrbanska 10 - plakat
SČS Koroška vrata ostaja odprt problem rušitve stavbe mestne četrti, skupaj z Varnostnim sosvetom in Postajo milice pa bodo iskali rešitve problema javnega reda in miru, ker dosedanje pobude niso bile uspešne.

Zbor SČS Nova vas: četrtek, 30.10.2014 | 18.00 | MČ Nova vas, Radvanjska 65 - plakat
V Novi vasi bodo obravnavali premike v zvezi z daljinskim ogrevanjem in dorekli, kako bodo problem reševali vnaprej. V razpravi bo tudi gradivo delovne skupine za C. Proletarskih brigad, s katerim začenjajo skupaj s SČS Tabor in SČS Radvanje postopke za omilitev hrupa na tej prometnici, lotevajo pa se tudi tematike pomanjkanja in lastniško neurejenega statusa parkirišč v četrti.