Vabljeni v Pekre, na Pobrežje, v Novo vas in na Studence

Zbori samoorganiziranih skupnosti Maribora - 5. do 9. junij:

  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 7. 6. 2017, 18:00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SKS Pekre >> sreda, 7. 6. 2017, 18:00, Kulturni dom Pekre, Bezjakova 4
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 8. 6. 2017, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 8. 6. 2017, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43

V SKS Pekre še vedno bijejo bitko z birokrati, ki v zvezi s spornim nasipom, zraslim sredi Peker, valijo krivdo drug na drugega, problem zasute kanalizacije pa ostaja. Verjetno odgovorni računajo, da bodo prizadeti ob neskončnih postopkih obupali, a Pekrčani so se odločili, da se ta računica tokrat ne bo izšla.

Zbor SČS Pobrežje je na preteklih nekaj zborih iskal rešitev za pomanjkanje parkirišč ob Ulici bratov Greifov. Predlagane rešitve zdaj prizadeti usklajujejo med seboj, tako se bodo na zboru to sredo spet lahko lotili tudi ostalih, za Pobrežje pomembnih tem.

Izvajanje ureditve parka ob Pekrskem potoku, ki je predvidena v Trajnostni urbani strategiji (TUS) MOM, bo v SČS Nova vas spremljala in nadzorovala delovna skupina za Pekrski potok, ki so jo ustanovili na preteklem zboru, na četrtkovem pa bo predstavila, kar je o temi znanega doslej. Nadaljevali bodo tudi razpravo o lanskoletni izgubi Nigrada, za katero bo slej kot prej, ker je podjetje v večinski lasti MOM, račun izstavljen prebivalcem Maribora. Zato se jim zdi nadzor nad delom Nigrada, predvsem pa sprotno opozarjanje na neracionalno obnašanje, nujno. Prav pred kratkim so lahko opazovali, ko so pokošeno travo nakladali s hidravličnim nakladalcem na triosnem vozilu, čeprav je bila pograbljena na kupčke, ki bi jih lahko naložili z enim zamahom z vilami.

V SČS Studenci so na preteklem zboru odprli temo upravljanja s Studenškim gozdom, do četrtkovega pa so se obvezali pridobiti dodatne informacije, o katerih bodo razpravljali. Vabijo pa medse tudi sokrajane iz drugih studenških »kvartov«, dobesedno tako je namreč nekdanja občinska oblast razdelila njihovo mestno četrt. S tem je dosegla, da so tu še bolj vsak sebi, kot pa prebivalci ostalih MČ in KS v MOM, ki jih prav tako vabijo, da se udeležujejo zborov SČS in SKS, kjer so že samoorganizirani.