Vabljeni na zbore sČKS med 29. 2. in 4. 3. 2016


3 leta

Preteklo nedeljo se je izteklo tretje leto delovanja Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) Maribora. Začelo se je v Novi vasi, takoj za tem so jim sledili na Studencih, v Centru, Magdaleni,  Ivanu Cankarju, pa na jesen 2013 v Radvanju in Koroških vratih. Zdaj delujejo še na Pobrežju, Taboru, v Pekrah in Kamnici.

Ideja o delovanju zborov se je porodila med vstajami v decembru 2012, ko je nastala tudi Iniciativa mestni zbor (IMZ). Njeni aktivisti se vse od tistega decembra, brez premora, vsak ponedeljek ob 18.00 zberejo v prostorih CAAP (prej na Valvazorjevi, zdaj v Tkalskem prehodu 4) na za vse odprtih sestankih.  Nimajo vodij, delujejo ne hierarhično , brez izstopajočih obrazov, s temeljno nalogo nuditi podporo SČS in SKS in s tem pomagati ponovno izgrajevati skupnosti, kot smo jih včasih že imeli. Na zborih nastopajo v vlogi moderatorjev in administratorjev, vsebine, ki se jih lotevajo  posamezne SČS ali SKS pa narekujejo udeleženci zborov. Ti tudi predlagajo rešitve in jih rešujejo po načelu »direktne akcije«. To pomeni, da ta, ki izpostavi problem, pri njegovem reševanju tudi aktivno sodeluje. Tak pristop je morda res odvrnil prenekaterega udeleženca od sodelovanja na zborih,  ker se je praksa, da bo naše probleme reševal nekdo drug, žal, dodobra uveljavila. Se je pa na drugi strani v vsaki SČS in SKS ustvarilo neko trdno jedro, ki  se zaveda moči skupnega delovanja, združevanja znanja in izkušenj. In to ne le na ravni svoje MČ in KS, temveč tudi širše.
Na skupnih komunalnih problemih so se že po prvem letu delovanja združile delovne skupine za komunalo po posameznih SČKS v skupno mestno delovno skupino (MDS). Iz te je pred letom dni nastal Samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) Civilni nadzor. Tak svet je v Odlok o gospodarskih javnih službah zapisala tudi MOM, vendar ga kljub pozivom ni ustanovila. SSVUJD se ukvarja z delom javnih podjetij in da je bil še kako potreben, dokazujejo reakcije javnih podjetij, ki so jih do sedaj  obravnavali.
Pred dnevi se je prvič sestala skupna MDS za promet, s problemom s katerim se prav tako srečujejo v vseh SČKS. In prve ugotovitve so bile, da je MOM za prometne študije in projekte porabila ogromna sredstva, vse pa ležijo po predalih. Medtem ko je bilo zamujenih ogromno priložnosti za pridobitev sredstev in nenamensko porabljenih sredstev , se prebivalci še vedno dušimo v povsem neurejenem in neizgrajenem  prometnem sistemu.
Delo združujejo tudi prebivalci, ki opozarjajo, kako iz nekoč  enega najbolj zelenih mest, mesta parkov in drevoredov, počasi, a vztrajno izginjajo drevesa. V štirih SČS preštevajo drevesa, ki jih ni nihče nadomestil, pa tista, ki so ogrožena zaradi slabega vzdrževanja, da bodo s konkretno akcijo lahko opozorili na problem. Samo na Taboru manjka preko 200 dreves, v Novi vasi je samo ogroženih okrog 150… In tako je povsod. Zrak v Mariboru pa se slabša - ali res le zaradi individualnih kurišč?
Ob obletnici bi bilo najbrž bolj pomembno naštevati uspehe, vsaj tako je v navadi. Tudi za motivacijo in potrditev, da smo skupaj lahko uspešni, bi bilo to dobro. Pa tokrat omenimo le uspešno izveden pilotni projekt participatornega proračuna v Radvanju. Čeprav imajo v IMZ nemalokrat vtis, da so se ga »občinski možje« lotili s figo v žepu, so sami odločeni, da ga izpeljejo do konca in da se letos izvede še v petih MČ ali KS, kot je bilo načrtovano. Da jim ne manjka trme in vztrajnosti so že dokazali.

Njihovo delo že dolgo spremlja afriški pregovor » Če misliš, da si premajhen, da bi lahko karkoli spremenil, poskusi zaspati s komarjem v sobi«.


Ta teden se lahko udeležite zborov:
SKS Pekre >> sreda, 2. 3. 2016, ob 18.00, Dom kulture Pekre
SČS Pobrežje >> sreda, 2. 3. 2016, ob 18.00, v MČ Pobrežje

SČS Nova vas >> četrtek, 3. 3. 2016, ob 18.00, MČ Nova vas
SČS Studenci >> četrtek, 3. 3. 2016, ob 18.00, MČ Studenci na Erjavčevi