Zbor SČS Tabor, 13. 9. 2017


LE POSAMEZNIKI SE OGLAŠAMO, VEČINA PA JE TIHO,
KO ŽUPAN MANIPULIRA S CELIM MESTOM

Samoorganizirana skupnost Tabor letos ni imela dopusta. Prenova Ceste zmage in pokop celotnega lipovega drevoreda na njej, je zahteval aktivnosti čez celo poletje in zato so se na Taboru sestajali tudi julija in avgusta, ko so ostale SČKS nabirale moči za jesen. Lip niso uspeli ubraniti, zaradi mačehovskega odnosa izvoljenih funkcionarjev (tako v mestni četrti kot na občini) in uradnikov - pa bodo postopke nadaljevali. Nekdo mora odgovarjati za storjeno škodo, so sklenili in zato od Sveta MČ Tabor zahtevali odpoklic podpredsednice Sveta, Marine Svečko. Ta je z ignoriranjem zahtev prebivalcev po razgrnitvi projekta, samovoljnim razlaganjem predpisov, predvsem pa z nesprejemljivo arogantnim odnosom do prizadetih v postopku in uveljavljanjem osebnega interesa, po njihovem popolnoma neprimerna za funkcijo, ki so ji jo svetniki podelili. S pozivom za odpoklic so seznanili tudi podžupana Luketiča, odgovornega za lokalno samoupravo in Odbor za lokalno samoupravo pri Mestnem svetu MO Maribor. Odgovor na zahtevo za vpogled v projekt prenove Ceste zmage kot informacijo javnega značaja bi morali v nekaj dneh dobiti, in potem bodo lažje spremljali, kako se projekt izvaja ter se sproti odzivali na nepravilnosti. Zahtevali bodo tudi vse dokumente o tem, kaj se je zgodilo z lesom več kot 50 zdravih lip iz drevoreda, za mnenje o tem kar se je zgodilo z drevoredom v zaščitenem Vurnikovem naselju pa mnenje Agencije republike Slovenije za okolje.

Ugotavljajo še, da bi se dalo preprečiti posek, če bi večinsko stopili skupaj, tako pa se le posamezniki oglašajo, večina pa je tiho, ko župan manipulira s celim mestom. Zato bodo na naslednji zbor, ki bo 27. 9. septembra, sokrajane povabili s plakati.