Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora
v tednu od 20. do 24. oktobra

Ta teden bosta zbore Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti  (SČS in SKS) Maribora v sredo, 21. oktobra ob 18-ih, začeli SČS Tabor in SKS Kamnica. Na Taboru, kjer delujejo že nekaj časa, bodo v prostorih MČ na Metelkovi 63, poročale delovne skupine za C. Proletarskih brigad, za degradirane drevesne zasaditve in Betnavski gozd o svojem dosedanjem delu. V SKS Kamnica pa bo potekal drugi zbor v dvorani kulturnega doma na Vrbanski 97. Poizkusili bodo strukturirati probleme, ki jih je bilo predvsem v zvezi s komunalo, prometom in okoljem na prvem zboru predstavljenih zelo veliko in zastaviti načine, kako se jih bodo lotili.

Tudi v četrtek, 22.oktobra bosta ob 18.00 potekala dva zbora in sicer zbor SČS Studenci in SČS Magdalena. Studenčani, ki še naprej zbirajo podpise za peticijo o izgradnji podaljška ceste Proletarskih brigad, se bodo srečali v MČ na Erjavčevi 43. Na zadnjem zboru so ponovno oživili tematiko izgradnje otroških igrišč v četrti. Udeleženci SČS Magdalena bodo v Infopeki, Ob železnici 16, dodelali predlog za deljenje hrane lačnim v mestni četrti, v ospredje pa spet prihajajo komunalni problemi, o katerih so se pogovarjali tudi na zadnjem zboru.

V petek, 23.oktobra se bo ob 18.00 sestal zbor SČS Pobrežje, v dvorani MČ, na Kosovelovi 11. Krajani so ponovno odprli problem kotlovnic, saj se bliža ogrevalna sezona. Tudi prometne zagate, ki so v MČ velike, bodo tema tokratnega zbora.

Vabljeni!

Natisni vabila in jih izobesi v okolici:
1. Zbor SČS Tabor

2. Zbor SKS Kamnica
3. Zbor SČS Magdalena
4. Zbor SČS Studenci
5. Zbor SČS Pobrežje