Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 3. 11. 2016


Občina in sokrajani,
od vas zahtevamo več zdravega razuma, kulture in empatije!

Vse bolj očitno postaja, da je staro mestno jedro Maribora za tamkajšnje someščanke in someščane izrazito nekakovosten bivanjski prostor. Kako drugače razložiti vse večje število nezadovoljnih udeleženk in udeležencev na zboru samoorganiziranih četrtnih skupnosti Center in Ivan Cankar, ki se jim s konsenzualno podporo pridružujejo tisti, ki tako izrazitih problemov ne poznajo, a razumejo, poznajo in delijo njihovo agonijo. »Ne poznam nobenega evropskega mesta, kjer bi skozi staro mestno jedro, zgodovinski in kulturni spomenik, vodila magistralna cesta,« je Koroško cesto opisala udeleženka. »Po moči stare navade se ves promet še vedno vali čez Glavni trg, na Koroški cesti pa ta bolj kot ne obstoji. Kaj to pomeni z vidika hrupa in onesnaževanja s prašnimi delci, si ne morete niti predstavljati,« še doda. Po mnenju udeležencev bi prometno obremenitev lahko omilili že, če bi voznike z jasnimi informacijami do cilja popeljali po alternativnih, ustreznejših poteh.

A je dnevni kaos mala malica proti temu, kar se dogaja ponoči. Udeleženci se ne morejo se strinjati, da je trenutno stanje rezultat ukrepov za krepitev turistične ponudbe v mestu. O kakšni turistični ponudbi pa lahko govorimo med tretjo in šesto uro zjutraj, ko ulico preplavijo obiskovalci bližnjih nočnih lokalov, Koroška pa se spremeni v glasno obedovalnico na prostem in avtomobilisti kot da tekmujejo, kdo lahko razvije večjo hitrost v coni s hitrostjo omejeno na 30 km na uro. Utrujeni in znervirani prebivalci ne želijo nikomur prikrajšati zabave, a upravičeno zahtevajo, da posamezniki le najdejo trenutek, se postavijo v njihovo kožo in razmislijo, kako bi se počutili sami, če bi se to dogajalo pred njihovimi vrati. Ker pa takšna empatija in osnovna kultura vse očitneje izumirata ne preostane drugega, kot da se za reševanje odločneje uporabijo pravni in represivni vzvodi, ki pa se jih odgovorni izogibajo. Policija ni pripravljena preventivno občasno patruljirati po cestah, občinske službe obratovalna dovoljenja gostincem in podobnim branžam izdajajo vse povprek in na podlagi strašljivo nepopolnih vlog in brez upoštevanja mnenja lokalne skupnosti. O slednjem je svoje mnenje podalo tudi ustavno sodišče, ki je ugotovilo, da občina narobe bere zakon, ko meni, da mnenje lokalne skupnosti za njene odločitve ni zavezujoče. In nadzor? Nadzor nad upoštevanjem obratovalnih časov se ne vrši, saj se mestni inšpektorat in redarstvo na pritožbe odzivata z vedno enakim izgovorom - nismo pristojni in smo izraziti podhranjeni. Teh izgovorov imajo tudi v centru že vrh glave in se sprašujejo, čemu sploh imamo te in podobne službe, če svojega dela niso sposobne opravljati. V boj za izboljšanje svojih življenjskih pogojev, za kakovostno sodelovanje in sobivanje znotraj mestnega središča kulture in turizma se zdaj združene podajajo že tri iniciative. Poti nazaj ni več.