Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 10. 9. 2015


Na zboru SČS Center in Ivan Cankar tudi o aktualnem zaprtju Koroške ceste

Očitno so bile teme tokratnega zbora SČS CIC zanimive, saj so  pritegnile osem prebivalcev četrti, ki so se zbora udeležili prvič. Njihovi »žulji« so sovpadali s problemi, ki se jih združeni SČS lotevata že dve leti. Z novimi ljudmi pa so kot vedno prišle tudi nove ideje. Tako se je delovni skupini za urejanje Mestnega parka, Treh ribnikov in poti na Piramido pridružil nov član, ki je s svojimi predlogi hitro dosegel konsenz med udeleženci. Vsi so se strinjali, da bi bili pitniki vode zelo dobrodošli tudi ob poti na Piramido in, da med rekreativci, med katere spada tudi sam, obstaja velik interes, da se na področju parka ali Piramide postavi fitnes na prostem. Verjame in to bo tudi preveril, da je veliko uporabnikov pripravljenih fizično in denarno podpreti ta predlog. 
V debati se je razvila tudi ideja, da se začne urejati prostore za prosto gibanje psov. Dogovorili so se, da se ideja udejanja v okviru iste delovne skupine, po potrebi pa se ustanovi nova. Interes in možnosti uresničitve bo preverila udeleženka, ki je temo izpostavila. Predlog, da bi se za ta namen uvedla posebna davščina, je sprva naletel na protest, nato pa so se strinjali, da bi že z zneskom enega ali dveh evrov na leto, ob velikem številu psov v mestu, lahko zbrali sredstva, s katerimi bi se dalo marsikaj urediti.
Temo urejanja mestnega jedra je, ob pohvalah za ureditev Gosposke, razvnelo zaprtje Koroške ceste. Opozorili so, da se je s spremembo režima, močno povečal promet predvsem v okolici šol na Gosposvetski, kar zmanjšuje varnost otrok na ustaljenih šolskih poteh (tudi do OŠ Bojana Ilicha). Udeleženci so se na koncu strinjali, da je ob poskusnem zaprtju čas, da se temeljito premisli o prometu v mestu. Pripravili bodo dopis z opozorili, udeležili pa se bodo tudi pogovora, ki ga na to temo pripravlja delovna skupina TUS (trajnostna urbana strategija) v prihodnjem tednu.

Vabljeni na naslednji zbor, v četrtek, 24. septembra, ob 18.00, v prostore Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16.