Zbor SČS Studenci, 6. 9. 2017


Za kaj pa jih imamo - četrtne svete?

Tokratnega zbora SČS Studenci se je udeležilo veliko novih udeležencev, ki so izpostavili problem onesnaženosti okolja v Studencih ter prometno problematiko. Udeleženci opažajo, da so nekatere ulice na Studencih polne odpadkov, saj na nekaterih mestih ni košev za smeti, kamor bi ljudje odvrgli odpadke, zato se znajdejo kar na tleh. Zaradi tega zahtevajo, da se na Studencih postavi večje število košev. 

Udeleženci prav tako opažajo težavo v prometni ureditvi Studencev. Nekatere ulice so zelo ozke, pa po njih vozijo tovornjaki in avtobusi, tako da ljudje včasih komaj pridejo do svojega doma. Prav tako nekateri vozniki divjajo po nekaterih ulicah, predvsem med Jocovo in Erjavčevo ter Filipičevo in Pekrsko ulico. Na teh območjih bi morali urediti omejitve hitrosti in upoštevanje le-te tudi nadzorovati - ponekod omejitev že je, vendar se je vozniki ne držijo. Za ozke ulice, po katerih poteka pregost promet, pa predlagajo preureditev v enosmerne ulice.

Na koncu so se udeleženci vprašali, zakaj se bi morali z reševanjem teh problemov ukvarjati občani osebno, ko pa imajo za to predstavnike v MČ Studenci, zaradi tega so sklepe, ki so jih sprejeli, naslovili na MČ Studenci, ki obstaja ravno zato, da posluša in izpolnjuje voljo svojih občanov.