Vabljeni na zbore v Magdaleno, Radvanje, Kamnico,
Pekre ter na zbor SČS Center in Ivan Cankar

Petih zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) se lahko prebivalci Mestne občine Maribor (MOM) udeležijo v tem tednu. Najprej, to je v torek, se bodo zbrali na zborih SČS Magdalena in SČS Radvanje. Prav prostori, kjer bi se lahko krajani srečevali in aktivno delovali, so ena glavnih tem, ki zaposluje Radvanjčane na zadnjih zborih. Medtem, ko nekatere Mestne četrti razpolagajo z nepremičninami, ki jih lahko celo tržijo in druge razmišljajo o gradnji novih, ker razpolagajo z namenskimi sredstvi iz nekih prejšnjih obdobij, imajo v Radvanju za aktivnosti in druženje na razpolago sobo, veliko slabih trideset kvadratnih metrov. Ob aktivnem iskanju primernejših prostorov, udeleženci izpostavljajo, da je treba tako neenakost med posameznimi ožjimi deli v MOM odpraviti s tem, ko se tudi zakonsko dodeli mestnim četrtim in krajevnim skupnosti večjo veljavo pri odločanju. Na zboru SČS Magdalena udeleženci intenzivno iščejo rešitve, kako čim bolj ozavestiti sokrajane o pomenu zelenih površin, predvsem dreves, ki jih MOM zelo zanemarja. V sredo bosta zbora SKS Pekre in SKS Kamnica. Razdrobljenost na veliki površini, obema skupnostima predstavlja poseben problem, saj so tudi problemi na tako velikih območjih veliki in raznoliki. Pekrčani bodo letos lahko rešitve vsaj nekaterih predlagali in o njih odločali sami, saj se bo v njihovi Krajevni skupnosti izvajal projekt participatornega proračuna (PP), Kamničani pa bi z udeležbo na zborih lahko pripravljali teren za soodločanje za drugo leto, ko bi se naj predvidoma PP izvajal po celotni MOM. V četrtek se lahko udeležite v prostorih Zveze prijateljev mladine še združenega zbora SČS Center in Ivan Cankar.

  • SČS Radvanje >> torek, 4. 4., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 4. 4., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda,5. 4., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SKS Pekre >> sreda, 5. 4., ob 18.00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 6. 4., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16