Zbor SČS Radvanje, 8.4.2014


V sodelovanju s SČS Nova vas bi se lotili Pekrskega potoka

Na petnajstem zboru prebivalcev SČS Radvanje smo največ časa posvetili pregledu realizacije sklepov s prejšnih zborov. Imenovali smo urbanistično podskupino in predlagali, da enako storijo tudi na drugih zborih, če čutijo to potrebo. Dogovorili in izvedli smo akcijo popravilo Varne šolske poti. Podaljšali smo mandat delovni skupini za komunalo.

Na zboru se je oblikovala tudi pobuda, da se povežemo s SČS Nova vas in skupaj izvedemo akcijo Očistimo Pekerski potok. Prav tako smo se dogovorili, da skupaj z Mariborsko kolesarsko mrežo prekolesarimo Radvanje.

Naslednji z bor bo v torek, 22. aprila 2014 ob 18.00 v MČ Radvanje