Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 17. 1. 2019


Končno želja po sodelovanju

Zbor SČS Center in Ivan Cankar se je tokrat začel z razpravo o precej nerazumljivem odgovoru Nigrada v zvezi s postavko o padavinskih vodah na njihovih položnicah, nadaljeval pa s temo, ki so jo odprli na preteklem zboru - to je sodelovanje zbora z novo izvoljenima svetoma MČ Center in MČ Ivan Cankar. Da si sodelovanja želijo, sta potrdila tudi svetnika iz svetov obeh četrti, ki sta se udeležila zbora, o tem kako sodelovati in kako četrtnim in krajevnim skupnostim povrniti pristojnosti, ki so jim bile odvzete, pa je tekla beseda udeleženih v razpravi. Na marsikaj s zbori v skoraj šestih letih samoorganiziranega delovanja že opozorili, skupna delovna skupina za lokalno samoupravo je nekaj konkretnih predlogov naslovila na mestni svet, žal pa jih je bilo upoštevanih bore malo. Izoblikoval se je predlog, da bi morala v občinskih dokumentih že predvidena koordinacija predsednikov svetov MČ in KS imeti tudi formalno moč, na primer, da lahko neposredno zastavljajo vprašanja mestnemu svetu in nanje dobijo tudi odgovore. Udeleženi so se strinjali, da je sodelovanje med izvoljenimi predstavniki in aktivnimi prebivalci v ožjih lokalnih skupnostih ne le želeno, pač pa tudi zelo potrebno in koristno. Zbori SČS in SKS so si pri dosedanjem delu nabrali že veliko izkušenj, izvedli številne akcije, ki bi jih odslej lahko organizirali skupaj s sveti MČ. Za eno je na koncu že padla ideja: gre za staro lokomotivo na železniški postaji, ki jo najeda rja in ki vedno bolj zapuščena in v smeteh čaka na boljše čase. Zboristi so se dogovorili, da poizvedo, kaj odgovorni na železnici kanijo z njo, potem pa se bodo dogovorili, kako bodo ukrepali.