Sloga na Studencih

Na drugem zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci, ki je potekal 21. 3. 2013 v prostorih CAAP-a, so se prebivalke in prebivalci Mestne četrti Studenci pobliže spoznali in skupaj dosegli konsenz o prednostni listi najbolj perečih problemih njihove skupnosti.

Ko smo si osvežili spomin glede temeljnih načel zborov samoorganiziranih krajevnih in četrtnih skupnosti in povzeli vsebino prvega zbora, je eden izmed članov IMZ okvirno prikazal strukturno ureditev MOM.

Med udeleženci zbora se je pojavilo vprašanje, kako nas bo oblast skušala ustaviti v naših naporih po udejanjanju sprememb v mestni četrti Studenci. S položnicami? S kaznimi? In, mar je sploh smotrno slediti zakonskim okvirjem našega delovanja, če so zakoni pisani na kožo vladajočim? Podan je bil predlog, da se za enega izmed naslednjih zborov pripravi izobraževalno delavnico o metodah izvrševanja pritiska na oblastnike. Beseda je tudi tekla o odvzetih vrtovih na Šarhovi ulici in da bi bilo potrebno ugotoviti namen uporabe tega zemljišča. Prav tako je bilo izpostavljeno splošno pomanjkanje igrišč za otroke in mladino v mestni četrti. Med perečimi problemi Studencev je bil omenjen plaz na Obrežni ulici na severni strani Studencev, posledice delovanja Tekola na prebivalke in prebivalce, črna gradnja na Erjavčevi ulici, prav tako pa potreba po protihrupni zaščiti na isti ulici, ki bi jo po pogodbi z občani Mestna občina Maribor morala zagotoviti že pred leti. Govorili so tudi o problemu obvoznice, ki deli mestno četrt Studenci na dva dela, in problemu slabe avtobusne povezave s preostalimi mestnimi četrtmi.

Prebivalke in prebivalci Mestne četrti Studenci so se pobliže spoznali skozi delo v skupinah in skupaj dosegli konsenz o prednostnih vsebinah zbora. Med najbolj akutnimi problemi njihove skupnosti so izpostavili potrebe po sanaciji plazu na Obrežni ulici, po zagotovitvi protihrupne zaščite objektov na Erjavčevi ulici, po rešitvi problema Tekola in po ureditvi otroških igrišč na Studencih. Nekateri udeleženci zbora so se priglasili, da bodo na naslednjem zboru pripravili podrobnejše predstavitve posameznih prednostno izbranih problemov svoje mestne četrti.

Udeleženci zbora so sklenili, da se ponovno srečajo v četrtek, 4. aprila, ob 17. uri.