Zbor SČS Magdalena, 18. 6. 2015


Gradbišče naj postane zeleni otok za druženje okoliških prebivalcev in igro otrok

V SČS Magdalena so spomladanski del zborov zaključili zelo posebno. Medse so povabili arhitekta Marka Peterlina, ki jim je predstavil, kako se lotiti postopka oživitve zapuščenega gradbišča in  čemu vse lahko začasno namenijo tak degradiran prostor v svoji okolici. Med Žolgarjevo, Betnavsko, Jezdarsko in Žitno ulico je že leta ograjeno zemljišče propadlega mariborskega gradbinca, ki ne le kazi videz, pač pa je tudi primerno odlagališče odpadkov. Da ga bodo poskušali urediti in mu dati vsebino, do takrat, ko ga lastnik ne uporabi za predvidene namene, je bila pobuda krajanov, ki jo poskušajo realizirati.

Udeleženci so na zbor prišli z različnimi stališči, ki pa so v razpravi hitro našla skupni imenovalec: prostor je treba odpreti. Na samem začetku postavljeno zahtevo:«Vaš projekt bomo podprli, če se bodo uredila parkirišča za stanovalce našega bloka, sicer smo proti«, je nadomestila ugotovitev, da je prostora za vse, če se bodo tako dogovorili. Da je morda zdaj v stečajnem postopku MTB tudi priložnost, da del zemljišča odkupijo stanovalci za manjkajoče parkirne prostore.

V razpravi  so se pokazale tudi razlike med okoliškimi prebivalci. Da stanovalci v novih blokih gledajo na »staroselce« zviška in jih imajo za tretje razredne krajane, kot imajo vse uporabnike bližnje Pekarne za »drogeraše«, naj bi bil vzrok, da je le otrokom z Žolgarjeve omogočen dostop na »igrišče«. Da je vse to res, je potrdil stanovalec novih blokov, zedinili pa so se, da se bo ta gentrifikacija najbrž končala, če se bo prostor odprl. Že pogovor na zboru je izpostavil razlike in občutke, kar je pomemben začetek, da se te razlike presežejo, druženje in pogovarjanje pa jih bo najverjetneje  odpravilo. Pomisleki o tem, da bo prostor, če bo odprt, postal smetišče so ovrgli s praksami drugod, kjer so se urejanja takih zemljišč že lotili.

Po razpravi so si udeleženci zbora skupaj ogledali »gradbišče«. Da je večje, kot so si sploh lahko predstavljali, so ugotovili. Sproti so padale ideje, kako bi se ga dalo urediti, naraščalo pa je tudi zadovoljstvo, da so se tega lotili in volja, da se aktivnosti začnejo takoj.   

Tako bo delovna skupina, ki se je v ta namen izoblikovala,kljub temu, da zborov med poletjem ne bo, poiskala potrebne dokumente o lastništvu, veljavnem prostorskem načrtu in po možnosti tudi že navezala stik z lastnikom.