Zbori samoorganiziranih skupnosti v Mariboru v zadnjem tednu novembra
Vabljeni, da se pogovarjate o svoji skupnosti – ta teden Tabor, Pobrežje, Nova vas in Tezno

V zadnjem tednu novembra vas sokrajani, ki že sedmo leto v Mariboru opozarjajo na probleme v svojem okolju in skupaj zanje iščejo rešitve, vabijo na štiri zbore samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti ( SČS in SKS).

  • SČS Tabor: sreda, 27. 11. 2019, 18.00 >> MČ Tabor, Metelkova 63
  • SČS Pobrežje: sreda, 27. 11. 2019, 18.00 >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • SČS Tezno: četrtek, 28. 11. 2019, 18.00 >> MČ Tezno, Panonska 12
  • SČS Nova vas: četrtek, 28. 11. 2019, 18.00 >> MČ Nova vas, Radvanjska 65

Dobrodošli vsi, tudi, če vas bo prvič tja zanesla le radovednost. Na vseh zborih bodo tokrat obravnavali informacijo o delu skupne delovne skupine predstavnikov MOM in delegatov SČS in SKS o dokumentu Skupaj za skupno. Gre za dokument, ki je nastal na osnovi do zdajšnjega dela SČS in SKS, v njih pa je podrobno utemeljenih 66 zahtev udeleženk in udeležencev zborov s področij lokalne samouprave, javne uprave, proračuna. okolja, prostora, ravnanja z odpadki, javne infrastrukture, delovanja javnih podjetij in prometa. Ker je delo skupne delovne skupine, ki obravnava dokument in išče skupne točke za možnost uveljavitev zahtev v praksi, nekoliko zastalo, bodo zbori podali mnenja in usmeritev svojim delegatom za delo vnaprej. Večino časa pa bodo zbori tudi tokrat namenili posameznim problemom iz svojega okolja oz. tistim, ki jih bodo udeleženke in udeleženci, lahko tudi vi, če boste med njimi, predlagali za obravnavo. Pregledali bodo premike pri njihovem reševanju, obravnavali nove predloge rešitev…. , predvsem pa gradili aktivno skupnost.     

Na snidenje!