Zbor SKS Kamnica, 10. 6. 2015


Namesto molka bi odgovorni raje oblikovali Plan B

Kot že nekajkrat doslej je bila obiskanost zbora v Kamnici izjemno skromna. A nič zato. Zdaj že dobro vemo, da je borba za spremembo veljavnih navad, miselnosti in sistema maraton, ki so ga sposobni premagati le najvztrajnejši. Upamo lahko le, da se kmalu vzpostavi zavedanje, da smo skupaj močnejši, delo, razdeljeno med več ljudi, pa je lahko izjemno hitro opravljeno.

Na zboru smo izvedeli, da se povezovalna cesta Kamnica–Bresternica, ki vodi skozi Kamniško grabo in se preko Mediča spusti v sosednjo krajevno skupnost, sanira. Cesto na področju Mediča sanirajo tako, da posipavajo asfaltni drobljenec. To samo po sebi ni sporno, so pa tamkajšnji prebivalci precej presenečeno opazovali, ko so delavci Nigrada prostodušno ravnali drobljenec po cesti, pri tem pa jih niti malo ni motilo, da vmes stiskajo plastenke, pločevinke in žičnate kose. Krajanka je pobrala dobesedno IZ ceste za celo vrečo plastenk. Sklenili smo, da na kamniški krajevni skupnosti preverimo, ali vedo, kako se izvajajo načrtovana dela.

Skrajni čas je, da pridobimo tudi informacije o tem, ali bomo doživeli izgradnjo kanalizacije v Kamniški grabi (in drugod po Kamnici), ali ne, je bilo slišati v nadaljevanju razprave. Ljudje vedo, da je bila kanalizacija obljubljena in občina bo obljubo morala nekako izpolniti. Se pa tudi zavedajo, da se leto 2017, ko bodo greznice z zakonom prepovedane, nezadržno bliža, zato je želja, da se pripravi tudi »Plan B« - izgradnja čistilnih naprav. Ljudje vidijo možnost v izgradnji skupinskih čistilnih naprav, a bi želeli podrobnejše informacije predvsem o tem, ali je za to področje kdo posebej pristojen ali se lahko pogovarjajo z zasebnimi izvajalci, ali je za čistilne naprave predvidena finančna pomoč – konec koncev bodo ljudje morali sanirati posledice neizpolnjenih obljub oblastnikov. Sklenili smo, da se delegat zbora oglasi na pristojnem uradu ter pridobi želene informacije ter se hkrati poskuša dogovoriti za javno predstavitev problematike ter načrte reševanja le te. To bi se zgodilo v septembru.

Zadnji zbor pred poletnimi počitnicami se bo zgodil v sredo, 24. junija.