Zbor SČS Magdalena, 19. 4. 2016


Akcija uspela, ni pa še končana

Kot zelo uspešno so ocenili udeleženci zbora SČS Magdalena opozorilno akcijo »Nekoč je tukaj raslo drevo«. Čeprav je bilo pričakovati tudi negativne odzive, takih praktično ni bilo. Medijsko je akcija dobila veliko podporo, takoj so se odzvali tudi občinarji, kar se ne zgodi zelo pogosto. Zelo razveseljivo pa je dejstvo, da so se organizatorjem iz štirih SČS pridružili tudi udeleženci z zborov, kjer se akciji niso pridružili. Železo se kuje dokler je vroče, zato Magdalenčani predlagajo, da je z ozaveščanjem sokrajanov o manjšanju drevesnega fonda v Mariboru potrebno nadaljevati. Do naslednjega zbora bodo premislili, kako.

Za glasilo MČ Magdalena je bil s SČS poslan prispevek o participatornem proračunu, ki ga je pripravila udeleženka, ki je hkrati Svetu MČ predlagala, da tokratno glasilo preimenuje iz Magdalenčan v Magdalenčanko. Zbor je idejo podprl in predlagal, da bi ob zadržkih, lahko glasilo imenovali tudi karMagdalena. So pa udeleženci  izrazili dvom o smotrnosti izdaje glasila, če to krajanom ni dostopno. Včasih ga je namreč dobilo vsako gospodinjstvo in MČ bodo postavili vprašanje, zakaj zdaj temu ni več tako. Nasploh so nezadovoljni z obveščanjem, saj tudi programa ob bližnjem prazniku MČ Magdalena ne poznajo. Izjema je le odbor za komunalo pri MČ, ki jih obvešča o planiranih posegih in jim je tudi tokrat odgovoril na zastavljeno vprašanje v zvezi z načrtovano izgradnjo fitnesa na prostem v Magdalenskem parku. Odgovor žal ni bil popoln. Dopolnili ga bodo z želenimi informacijami po sprejetju občinskega proračuna in dogovorjenem sestanku na Uradu za komunalo, promet in prostor.

V Magdaleni se bodo na naslednjem zboru zbrali v torek, 3. maja.