Zbor SČS Magdalena, 20. 11. 2104


Še naprej osredotočeni solidarnostnim praksam in skrbi za okolje

Za minulem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Magdalena se je razprava odvijala okoli aktivnosti, ki jih izvajajo delovne skupine.
V delovni skupini, ki si želi postaviti točko za izmenjavo hrane, se trenutno ubadajo z iskanjem primerne lokacije, saj v Magdalenskem parku zaradi stanja zaščitenosti takšni posegi niso dovoljeni. Predlogi, ki so že zbrani, bodo posredovani v obravnavo zboru, kasneje na občino.
Zbor SČS Magdalena je obširno razpravljal tudi o odloku za imenovanje Sveta za varstvo uporabnikov javnih storitev. Omenjeno telo, ki bo zastopalo prebivalce v odnosu z javnimi podjetji še kako zelo potrebujemo, saj v Mariboru marsikdo trpi zaradi slabih in dragih javnih storitev, brez možnosti za zamenjavo ponudnika. Besedila odloka, z manjšimi idejami za dopolnitev, so udeleženci podprli.
Tudi zapuščenemu gradbišču na prostoru, kjer bi morala stati večstanovanjska bloka Magdalena 4 in 5, so udeleženci na zboru namenili precej pozornosti, predvsem temu, kakšno vsebino bil dali temu prostoru, ki bi ga želeli spremeniti v javnega.  Skupno mnenje je bilo, da ta soseska nedvomno potrebuje zelene javne površine, o konkretni vsebini prostora pa bo govora v prihodnje.
Na zboru sta bili predstavljeni tudi dve pobudi od zunaj, ki so ju udeleženci z zanimanjem sprejeli in se dogovorili, da jim bodo namenili potrebno pozornost, ko bodo pridobljene vse potrebne informacije. Prva je pobuda za organizacijo novoletnega sejma v Magdaleni, na katerem bi svoje kreacije lahko predstavili vsi delujoči v četrti: vrtci, šole, društva ter alternativni umetniki v AGD Gustaf. Takšno druženje bi zbližalo in povezalo to lokalno skupnost. Druga pobuda je skupno delovanje SČS Tabor in SČS Magdalena, ko bi družno izvedli analizo, koliko dreves je bilo zaradi tega ali onega razloga odstranjenih iz okolja in nikoli nadomeščenih ter da bi nato skupaj s strokovnjaki oblikovali celostni načrt za, recimo temu »urbano pogozdovanje«.

Do naslednjega zbora, ki bo v četrtek, 4. 12. 2014 imajo aktivni prebivalci Magdalene polne roke dela. Pridružite se jim.