Vabljeni na zbore SČS v tednu med 13. in 17 novembrom


Kako prepričati odgovorne, da bodo tudi Mariborčanke in Mariborčani
lahko predlagali in odločali o delu občinskih proračunskih sredstev

Na zborih samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS) se bodo ta teden zbrali:

  • SČS Tabor: sreda, 13. 11. 2019, 18.00 >> MČ Tabor, Metelkova 63
  • SČS Pobrežje: sreda, 13. 11. 2019, 18.00 >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • SČS Tezno: četrtek, 14. 11. 2019, 18.00 >> MČ Tezno, Panonska 12
  • SČS Nova vas: četrtek, 14. 11. 2019, 18.00 >> MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • SČS Koroška vrata: četrtek, 14. 11. 2019, 18.00 >> OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10

Zbori  SČS in SKS so v MO Maribor pravzaprav edini odprti prostori, kjer lahko vsakdo pove svoje mnenje, izpostavi ali opozori na problem, izmenja z drugimi mnenja in izkušnje in skupaj z njimi išče tudi najboljše rešitve in načine, kako se problema lotiti. Nič se seveda ne da rešiti čez noč, toda če stopimo skupaj in smo dovolj vztrajni, se da doseči marsikaj. Ne nazadnje se lahko zbori pohvalijo, da so tudi sami prispevali k temu, da je predlog Iniciative mestni zbor za uvedbo participatornega proračuna, to je instituta, ko o delu občinskega proračuna odločajo občanke in občani, sprejel državni zbor in ga umestil v Zakon o lokalni samoupravi. Zdaj ga uspešno uvajajo že v mnogih slovenskih občinah. Žal med njimi ni naše občine, pa čeprav je bil poskusno in zelo uspešno, prvič v Sloveniji, izveden prav v Mariboru, točneje v MČ Radvanje. Kako prepričati odgovorne, da bodo tudi Mariborčanke in Mariborčani lahko predlagali in odločali o delu občinskih proračunskih sredstev je le ena od tem, ki se jih lotevajo na zborih, večino odprejo udeleženke in udeleženci na zboru samem, se pravi lahko to storite  tudi vi, če se boste katerega od zborov udeležili.