VABLJENI NA ZBORE SAMOORGANIZIRANIH SKUPNOSTI
V ZADNJEM TEDNU JANUARJA

Radvanje, Magdalena, Pobrežje, Center in Ivan Cankar ter Studenci

 

Petih zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) se lahko prebivalke in prebivalci Maribora udeležite v tem tednu:

  • Zbor SČS Magdalena/PREDSTAVITEV Magdalenski park >> torek, 29. 1., 19.00 >> MKC (Hostel Pekarna, Ob železnici 16, 1. nadstropje)
  • Zbor SČS Radvanje>> torek, 29. 1., 18.00 >> MČ Radvanje, Lackova 43
  • Zbor SČS Pobrežje>> sreda, 30. 1., 18.00 >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • Zbor SČS Studenci>> četrtek, 31. 1., 18.00 >> MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • Zbor SČS Center in Ivan Cankar>> četrtek, 31. 1. 2018, 18.00 >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Izgradnja podvoza pod železniško progo na Ljubljanski bo posegla tudi v Magdalenski park, ki bo in je tudi že brez teh posegov potreben sanacije in revitalizacije. Kako bo ta potekala in kakšni so načrti v zvezi s parkom potem, ko bodo zaključena dela na podvozu, bo v okviru rednega zbora samoorganizirane četrtne skupnosti Magdalena spregovoril krajinski arhitekt Robert Gostinčar. Predstavitev bo v torek, 29. 1., izjemoma ob 19.00, v predavalnici MKC Maribor (Hostel Pekarna, 1. nadstropje, Ob železnici 16). Pred tem bo ob 18.00 zbor SČS Radvanje. Poleg udeležbe na zboru, si bodo lahko Radvanjčanke in Radvanjčani tam ogledali tudi razstavo izbranega idejnega projekta za park ob Pekrskem potoku.

V sredo se bo ob 18.00 sestal zbor SČS Pobrežje, udeleženke in udeleženci pa bodo poročali o napredku na temah, ki jih obdelujejo in razpravljali o tistih, ki jih bodo tokrat uvrstili na dnevni red. Prav tako v četrtek, ko se srečajo na zboru SČS Center in Ivan Cankar in na Studencih.

Z zborov  so pred tednom poslali pobudo novo izvoljenemu županu, da se z njihovimi predstavniki sestane in skupaj z njimi obdela zahteve aktivnih prebivalk in prebivalcev Maribora, ki so jih že pred volitvami naslovili na županske kandidate, pa da se do njih seveda tudi opredeli.