KOMENTARJI
NA PROGRAM VARSTVA OKOLJA MESTNE OBČINE MARIBOR do 2030

Najprej bi radi pohvalili postopek oblikovanja Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Maribor (OPVO), ki je bil zelo participatorno zastavljen, kljub vsem omejitvam, ki smo jim bili priča v preteklem letu. OPVO je zajel trende tako v nacionalnih kot tudi evropskih programih ter med drugim pravilno prepoznal NEPN (Nacionalni energetski in podnebni načrt), sprejet leta 2020, kot nezadosten in premalo ambiciozen v boju zoper podnebne spremembe. Čeprav se NEPN prepoznava kot nezadosten in se pričakuje ostrejše dogovore, obstoječi dogovori Mestni občini Maribor ne preprečujejo, da bi si sama zastavila ostrejše (zadostne) cilje, ki si jih na podlagi ogljičnega fonda lahko izračunamo sami. Ker se Slovenija segreva kar 2-krat hitreje od svetovnega povprečja, bi morali biti tudi nekateri strateški in operativni cilji, ki so zajeti v programu, bolj ambiciozno zastavljeni.

Reševanje podnebne krize se moramo lotiti nemudoma in torej s strožjimi ukrepi, kot jih predvideva zastavljeni OPVO. Če ne bomo ukrepali kar najbolj ostro in zadostno, se bodo problemi še poglabljali, v največji meri pa bodo prizadeli predvsem prihodnje generacije.

OPVO ima potencial, da postane mejnik na poti k ukinitvi trenutnih negativnih praks poseganja v okolje, ki smo jim priča. Če seveda vse ne ostane le na papirju. Pozivamo, da se še pred potrebno integracijo posameznih ukrepov v strategije, akte in predpise ipd., kar bo trajalo veliko časa, zaveze iz OPVO pričnejo v aktivnostih manifestirati že danes. Tako se bo jasno pokazala resnost zaveze do edinega in nenadomestljivega življenjskega prostora, z zlorabo katerega smo sami sebe potisnili praktično čez rob.

V priloženem dokumentu podajamo komentarje in predloge na nekatere posamezne točke OPVO