Zbor SČS Tabor, 25. 2. 2015


Betnavski gozd kot rekreacijsko središče skupnosti zahteva drugačen pristop pri vzdrževanju

Tokrat je bil zbor SČS Tabor zelo ploden. Udeleženci so najprej pozdravili podporo ostalih samoorganiziranih skupnosti pri pobudi za umestitev sredstev za drevesa v mestni proračun. Nato se je pogovor posvetil Samoorganiziranemu svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD).

Udeleženci so pozdravili ustanovitev le tega in po krajši razpravi potrdili ustanovitveni akt in tudi imenovali v to telo svojega predstavnika. Večino zbora pa je bilo posvečenega stanju Betnavskega gozda. V preteklih tednih so udeleženci preučili stanje na terenu in ugotovili, da se Betnavski gozd upravlja kot pač navaden gozd in se posledično odpadle veje razprostirajo po celotni površini gozda. To pa seveda ni primerno v primeru Betnavskega gozda, ki je glavna sprehajalna in rekreacijska lokacija v tem delu mesta, kajti vejevje je napoti in celo nevarno za sprehajalce. Zato so se odločili, da bodo organizirali prostovoljsko delovno akcijo, ki bo očistila Betnavski gozd in ga znova napravila varnega za sprehajalce in rekreacijo.