Zbor SČS Koroška vrata, 20. 9. 2016


Z Bezenškove klic po ureditvi dostopa na Koroško cesto

Poletje se je končalo tudi v Koroških vratih, kjer so se po premoru aktivni krajani vrnili na delo. Zbor je izpostavil predvsem prometno problematiko v četrti, saj jih skrbi tako bodočnost Koroške ceste, kot ureditev infrastrukture v Mariboru. Prebivalci Bezenškove ulice imajo s prometom še poseben problem, saj navkljub občinskim obljubam hitrost na križišču s Koroško še vedno ni urejena in se prebivalci zelo težko vključijo v promet. To je šlo celo tako daleč, da so se prebivalci samoorganizirali in zbrali peticijo s 150 podpisi, ki zahteva takojšnjo ureditev prometa na tem odseku. Na zboru so se pogovarjali tudi o odloku o javnem redu in miru, ki ga mariborska občina še vedno nima. Zato so pripravili listo težav, ki bi jih takšen odlok odpravil, v delovno skupino na ravni mesta, ki se ukvarja s tem odlokom, pa so imenovali tudi dve delegatki. Zbor se bo ponovno sestal čez mesec dni, 20. oktobra v prostorih MČ Koroška vrata.

Bezenškova/Koroška