Zbor SČS Nova vas, 30. 3. 2017


SČS Nova vas pomladno zagnana

Zadnji marčevski zbor SČS Nova vas je bil zelo gostobeseden. Udeleženci_ke so sicer prejeli_e pozitivna odgovora dveh poslancev glede njihovega dopisa o spremembi Stanovanjskega zakona, vendar so hkrati tudi izvedeli_e, da je bila novela zakona že poslana v državni zbor. Ker je to v nasprotju z informacijo, da  bo šel zakon v obravnavo šele konec leta, se je zbor vprašal, čemu nenadno hitenje. Ponovno bodo s pozivom nagovorile_i poslance_ke in jih spodbudili_e k intevenciji. 

Udeleženke_i so se tudi odloči_le, da se bodo v torek. 4. 4., ob 18. uri udeležili_e seje četrtnega sveta Nova vas, ker se bo govorili o izvajanju participatornega proračuna v njihovi mestni četrti. Ker imajo v primerjavi s četrtnimi svetniki_cami o tej temi več znanja in informacij, bodo le-tem lahko ponudile_i pomoč

Zbor je nadalje obravnaval pogosto nelogično visoke postavke energetike na položnicah v stanovanjskih blogih in posledične nezadostne ter nerazumljive razlage pristojnih. Udeleženka je povedala, da so v njihovem bloku ugotovili veliko nepravilnosti na računih upravitelja bloka, saj so jim napačno zaračunavali_e cel kup stvari, vse od kvadrature, dvojne priključnine, pa še kaj. Ugotovili_e so, da je potrebno probleme v blokih reševati skupaj, kar se veliko ljudi ne zaveda, kaj je na računih in jih lahko posledično upravitelji in podjetja vlečejo za nos. Splača se angažirati, stopiti skupaj in temeljito raziskati, kje in zakaj se pojavljajo (namerne) napake.

Ugotovljeni je tudi bilo, da MOM  in posledično MČ na spletni strani oz. oglasnih deskah ter v medijih ne objavljajo informacij o obnovah cest, ki so v lasti države, temveč samo o občinskih cestah, pa še to ne zmeraj. Zbor se je zato odločil, da bodo napisali dopis za MČ v katerem bodo prosili_e za boljše obveščanje o zaporah cest.

Naslednji zbor SČS Nova vas bo v četrtek, 13. 4. 2017, ob 18. uri.