SČS Studenci, 11. 6. 2014


Na jutrišnji javni tribuni o podaljšku Ceste Proleterskih brigad mimo Qlandije, ki bi občutno razbremenila Studence

Civilna iniciativa prebivalcev, ki se neposredno in vsakodnevno soočajo s problemi prometne preobremenjenosti (Erjavčeva cesta, Limbuška cesta, Sokolska ulica …), si že 18 let prizadeva za razrešitev problema, zlasti za pospešitev pričetka realizacije projekta »Podaljšek Ceste proletarskih brigad«.

Skupaj s samoorganizirano četrtno skupnostjo Studenci organizirajo JAVNO TRIBUNO, ki se bo odvila v sredo, 11. junija 2014 ob 18.00, na Prometni šoli Maribor, Preradovičeva 33, v veliki učilnici v prvem nadstropju.

Zakaj?

V okviru projekta, predvidenem že desetletja, gre za izgradnjo 1.701 m obvozne ceste, ki bi ljudem teh krajev veliko pomenila. Predvidena je namreč kot umestitev v prostor od krožišča pri nakupovalnem središču Qlandia, mimo RTV centra Maribor in Pekrske gorce do Limbuške ceste pri odcepu Ceste Graške gore za Pekre. Ta obvozna cesta, ki je bila v letu 2007 vključena v razvojne načrte RS, bi hkrati razbremenila od prometa preobremenjeno Radvanje, Pekre in deloma tudi Limbuš.

Ljudje, ki na obremenjenih območjih živijo že desetletja, so z izgradnjo omenjene obvoznice računali že od samega začetka. A vsa ta desetletja ob vseh svojih prizadevanjih v zvezi z realizacijo projekta dobivajo le obljube. Ocenjuje se, da zaradi tega tolikokrat obljubljenega in še dandanes nerazrešenega prometnega problema, trpi okoli 6.000 ljudi. Gre za degradacijo bivalnega prostora, povzroča se materialna škoda (tranzitni promet poteka po manjših cestah, ki so namenjene manjšemu prometu,  hiše se tresejo, vidne so razpoke itd.), zaradi velikega hrupa in izpušnih plinov je na udaru tudi zdravje, da ostalih škod ne naštevamo.

Omenjena civilna iniciativa prebivalcev je ob vseh prizadevanjih v svojem preteklem delovanju sicer pridobila množico ustnih in pisnih pojasnil, pa tudi obljub, s strani različnih pristojnih organov (MOM, prometnega ministrstva ter ostalih pristojnih služb …), vendar ocenjuje, da bi bilo za razrešitev problematike prometne preobremenjenosti potrebno okrepiti moči. Zato se je povezala z novonastalo Samoorganizirano četrtno skupnostjo (SČS) Studenci. Zelo hitro se je izkazalo, da je predmetna problematika resnično pereča in na zborih SČS Studenci pogosto na dnevnem redu. Civilna iniciativa je tako v skupnem delu dobila nov zagon in upanje, da tako združeni končno uspemo navkljub prisotni finančni krizi, zaradi katere je deloma sicer moč razumeti, da se je realizacija projekta nekoliko odmaknila od obljubljenih časovnih okvirjev, vendar menimo, da to ne sme biti izgovor. Celotna zadeva se namreč že vse preveč dolgo prelaga, odmika … Prebivalci, ki živijo na prometno preobremenjenem področju, pa se dnevno soočajo s tranzitnim prometom, ki bi moral teči drugje.

Vabljeni!