Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 20. 9. 2016


PONOVNO V ZAGONU

Po poletnih »počitnicah« so občanke in občani samoorganiziranega zbora Center in Ivan Cankar ponovno v zagonu. Spodbudo za nadaljnji trud in delo so našli v Večerovi novici: Mariborski vodovod je izgubil tožbo za ugled. Udeleženke in udeleženci zbora so pohvalili delo SSVUJD-a in ga želijo podpirati še naprej. Dovolj imajo nezakonitega, slabega gospodarjenja javnih podjetij in njihovo samopašno, ignorantsko obnašanje do davkoplačevalcev. SZ CIC si želi, da bi se še več občank in občanov pridružilo samoorganiziranim zborom po mestu, kajti le v skupnosti je moč. Še naprej se bo zbor ukvarjal z mestnim parkom in njegovo okolico, ki je včasih predstavljal ponos mesta Maribor. Na zbor je prišla tudi skupina, ki se ukvarja s problematiko Koroške ceste in predstavila varnostne probleme te ulice. Vsi, ki se vozijo po Koroški cesti, opažajo nenačrtno in nekontrolirano reševanje prometne problematike te ceste. Problem Koroške ceste je večplasten, zato se skupina trenutno ukvarja z varnostjo, pretiranim hrupom in vandalizmom na ulici. V nadalje pa bo treba spregovoriti tudi o prometni ureditvi Koroške ceste, kar pa bo za seboj potegnilo nujnost preureditve celotnega prometa v Mariboru. Na tem področju bo delala tudi delovna skupina za promet, ki deluje na nivoju celega mesta in ima člane iz samoorganiziranih zborov.