Zbor SČS Magdalena, 21. 3. 2017


Še vedno najpomembnejše okolje

Zbor SČS Magdalena nadaljuje s prizadevanji, da se zagotovi celovitost Magdalenskega parka zdaj, ko se parcele, ki pritičejo naslovu Jezdarska 19, kjer se nahaja uničena nepremičnina, prodaja. Po uradu za komunalo, promet in prostor, s katerega so že pred časom prejeli informacije, da tudi občina načrtuje enako, so se na poizvedovanje o kulturni dediščini oglasili tudi z Zavoda za varovanje kulturne dediščine, kjer so povedali, da je tudi njihov namen, da se parcele Jezdarska 19 vključijo v območje spomeniške zaščite, kot to velja za celoten preostali del Magdalenskega parka na obeh straneh železnice. Odgovor s strani Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči o tem, kakšno časovnico aktivnosti so si kot pristojni za nakup teh zemljišč oblikovali, zbor še čaka.

Zbor je tudi sklenil, da se pridružijo nadaljnjim aktivnostim osveščanja javnosti in opozarjanja odgovornih na slabšanje stanja zelenega fonda v mestu. Tokratna akcija bo sicer bolj proaktivno usmerjena, saj se načrtuje tudi konkretne rešitve za nadomestitev manjkajočih dreves. Mnenja so, da bi se morala akcija razširiti na celotno mesto (lani se je namreč izvajala v Novi vasi, na Taboru, v Magdaleni, v Koroških vratih in v centru), a je za to morda premalo ljudi. Skoraj prepričani pa so, da lahko aktivnosti skupnosti, ki so bile dejavne že lani, pripeljejo do interesa in širitve tudi na druga področja mesta.

Pogovor je spet stekel tudi o železničarski koloniji. Končuje se 25-letni boj za ohranitev tega kulturno – zgodovinskega spomenika. S sodnim epilogom so razrešene dileme o zakonskih kršitvah pri prodaji funkcionalnih zemljišč večstanovanjskih zgradb, če so dileme sploh bile, a realnost ostaja – spomenika v svoji originalni zasnovi ni več moč prepoznati. Je zadeve še moč spremeniti? In kako? Morda najprej z ustreznimi informacijami zainteresiranim in ostali javnosti. To je že v načrtu.