Zbor SČS Radvanje, 17.3.2015


Prihodke od turistične takse vrniti v okolje, ki jih je ustvarilo

V SČS Radvanje se intenzivno pripravljajo na načrtovane spomladanske akcije. Točnega datuma, kdaj se bodo lotili Poti na okope še niso določili, saj se morajo uskladiti z ekipo Foruma za socialno podjetništvo, ki bo istočasno čistila posledice lanskega žledu. So pa zato v delovni skupini za lepše Radvanje že skoraj podrobno dorekli akcijo urejanja ekoloških otokov. K sodelovanju so povabili JP Snaga, OŠ Ludvika Pliberška, Turistično društvo Radvanje in MČ. Dogovorili so se za več različnih aktivnosti, s katerimi bi uredili ekološke otoke, polepšali zabojnike in vplivali na osveščenost krajanov o ločenem zbiranju odpadkov. Aktivnosti bi se naj začele v mesecu maju in se zaključile z javno prireditvijo na radvanjskem trgu.

Zanimivo razpravo je za tem sprožil osnutek proračuna MOM za leti 2015 in 2016, ki je pravkar zagledal luč sveta. Udeleženci so z razočaranjem sprejeli dejstvo, da bodo ostale ceste v Radvanju še vnaprej luknjaste, saj je predvidenih le 177.000 evrov za vse preplastitve v Mariboru. Zmotilo jih je tudi dejstvo, da bo MČ razpolagala le z dobrimi devetimi tisočaki, ko pa že s turističnimi taksami v Radvanju prispevajo v proračun krepko več. Če bi se v četrt vrnila vsaj polovica tega denarja, bi lahko sami marsikaj postorili, so ugotavljali. Da bi tudi sicer lahko na MOM bolje izkoristili vso pisano druščino, ki domuje pod Pohorjem skozi vse leto, je menil eden od njih. Na priprave prihajajo k nam športne ekipe z vsega sveta in preko njih bi se lahko vzpostavili tudi gospodarstveno relevantni stiki, namesto da pošiljamo okrog delegacije. Navsezadnje je tudi sestanek z veleposlanikom LR Kitajske v Sloveniji županu Fištravcu omogočila kitajska športna ekipa, ki je gostovala pod Pohorjem.

Pohorje in okolica - športno-turistično srce Maribora: Če bi se v Radvanje vrnila vsaj polovica denarja, ki od tod skozi turistične takse priteka v proračun, bi lahko sami marsikaj postorili. (fotke sposojene od www.lokalec.si)