Ta teden vabljeni na zbore SČS Pobrežje,
Nova vas in Studenci ter SKS Pekre


  • zbor SČS Pekre >> sreda, 1. 2. 2017, 18:00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 1. 2. 2017, 18:00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 2. 2. 2017, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 2. 2. 2017, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43

Prebivalci Pobrežja in Peker se lahko svojim sokrajanom pridružite na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) v sredo. S svojim razmišljanjem o temah, ki jih izpostavljajo udeleženci, lahko pomagate pri iskanju najboljše rešitve in obenem predlagate, kaj je tisto, kar je po vašem mnenju potrebno razprave in spremembe na boljše. Oba zbora se sicer ubadata s temama z dolgo zgodovino. V Pekrah s prelaganjem odgovornosti pristojnih za nastanek nelegalnega nasipa v kraju, z začetki v letu 2008, na Pobrežju pa z neurejenim dovozom do nastajajoče »industrijske cone« v bivši Svili, za katero niti prostorski plan ne obstaja. Pa čeprav bližnji stanovalci, predvsem pa starši otrok, ki si delijo svojo šolsko pot s kopico avtobusov Marproma, kmalu pa tudi s kamioni Petransa, opozarjajo že celo desetletje in jim je bilo že takrat obljubljeno, da se bo nova dovozna cesta zgradila.

V Novi vasi, kjer bo zbor SČS Nova vas v četrtek, se prebivalci ukvarjajo z drugačnimi problemi, saj je soseska novejša. Se pa prebivalstvo stara, s tem se spreminjajo tudi njihove potrebe. Neprimerna je postala tržnica, ki je dostopna le po stopnišču, marsikatera večstanovanjska stavba je brez dvigala, ki  ga je po obstoječih predpisih skoraj nemogoče postaviti, v četrti pa tudi ne premorejo enega samega, prebivalcem dostopnega defibrilatorja.

Studenčani, ki se bodo prav tako zbrali v četrtek, so odprli že veliko problemov, za katere pa rešitev še niso našli. Četrt, presekano z železnico in zahodno obvoznico, je težje združiti in najti soglasje. Ob tem se je prav tu največkrat pokazala navada, da se problemi iznesejo, potem pa se pričakuje, da jih bo reševal nekdo drug. V SČS in SKS pa je eno osnovnih načel delovanja ravno načelo direktne akcije, kar pomeni, da vsak, ki iznese problem tudi sodeluje pri njegovem reševanju. Seveda s pomočjo in izkušnjami sokrajanov na zborih. Kaj je prineslo zanašanje na to, da bodo drugi reševali naše probleme (tudi, če so za to plačani), lahko vidimo na vsakem koraku. In prav te prakse zbori SČS in SKS spreminjajo.