Najava


Zbori Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti od 9. do 13. marca

Prihajajoča pomlad je tudi na zbore samo organiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) postavila bolj pomladanske teme. Spet se bolj kažejo slabo vzdrževane ceste in neurejeno okolje po MČ in KS. Da lahko, če stopijo skupaj, marsikaj opravijo sami, ugotavljajo na večini zborov. O pripravah na delovne akcije je tekla razprava v SČS Radvanje in na Taboru v preteklem tednu, čiščenje okolice Treh ribnikov načrtujejo v SČS Center in Ivan Cankar.
V tem tednu bodo o ideji skupnostnega vrta  govorili v SČS Magdalena, Kamničani pa o akciji, ki bi naj opozorila na nepravilno in nevarno parkiranje v križišču pri pokopališču.
Zbor SČS Pobrežje največ pozornosti namenja prometni neurejenosti in je v zvezi s tem pristojnim posredoval že nekaj dopisov. Predlagajo izvzetje pobreškega dela hitre ceste iz vinjetnega režima, opozarjajo na neprimerno prometno signalizacijo,  na nevarne šolske poti in na tokratnem zboru bodo poskusili vsa ta vprašanja strukturirati in jih postaviti Uradu za komunalo, promet in prostor, ko bodo  na zbor 25. marca povabili njihovega predstavnika.
Na Studencih bo osrednja tema zbora podjetje Ecolab z dejavnostjo, ki vznemirja okoliške prebivalce in so za razjasnitev dilem ustanovili delovno skupino.

V tem tednu bodo zbori SČS in SKS:

Sreda, 11. 3., ob 18.00:

  • SČS Kamnica, Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 22

Četrtek, 12. 3., ob 18.00

  • SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • SČS Magdalena, Infopeka, Ob železnici 16

Pridružite se jim.