Zbori samoorganiziranih skupnosti v Mariboru med 5. in 11. marcem

V tem tednu se bodo krajani zbrali na dveh zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS). V sredo bodo v svojem Kulturnem domu na Bezjakovi 4 zborovali Pekrčani, v četrtek pa Studenčani v stavbi Mestne četrti na Erjavčevi 43. Začenjajo ob 18. uri in zbor zaključijo najkasneje v dveh urah, se pravi do 20.00.

V Pekrah je precej slabe volje povzročila sprememba avtobusne linije št. 18, o čemer krajani niso bili obveščeni, kaj šele, da bi bili v pripravo spremembe vključeni. Na Uradu za komunalo, promet in prostor (UKPP) skušajo napako popraviti in predlagajo sestanek, kjer bodo krajani lahko predstavili svoj predlog, ki so ga z zbora naslovili na urad in predvideva kombiniranje stare in nove avtobusne linije št. 18. Kaj še muči krajane Peker in o čem bo še tekla beseda, se bodo kot vedno, dogovorili na zboru samem, tako da lahko vsak, ki se jim pridruži, predlaga razpravo o problemu, ki ga pesti.

Prav temu so zbori namreč namenjeni – dati prostor krajanom za odpiranje problemov, razpravo o njih in iskanju rešitev zanje. V petih letih delovanja se je teh našlo veliko, predvsem pa dalo izkušnje, ki jih udeleženci s pridom delijo med sabo in tudi z ostalimi po drugih zborih. Iz skupnih potreb so nastale tudi skupne delovne skupine. Ena takih je Mestna delovna skupina za promet, kamor se aktivno vključujejo tudi Studenčani. Na sestanku te delovne skupine z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom bodo na studenške prometne zagate – še posebej je pereč tovorni promet, opozorili pristojne, na seznam pa lahko tudi vi dodate svojo. Ene od njih pa so se skupaj z OŠ Janka Padežnika že resno lotili. Gre za (ne)varne poti otrok v šolo, kamor spada tudi zaradi slabega vzdrževanja zelo nevaren nadhod nad železniško progo. Kot je pri nas že v navadi, je najtežje najti pristojnega za posamezen problem. Tudi pri nadhodu je tako, saj je studenški zbor pristojne »iskal« skoraj dve leti - a z vztrajnostjo in sodelovanjem Studenčani verjamejo, da bodo uspeli in bo nadhod sedaj končno saniran.