Zbor prebivalcev SČS Nova vas, 6.3.2014


Mariborski vodovod nas ne jemlje resno

V želji, da bi se z odgovornimi podjetji, ki poslujejo v MČ Nova vas, dogovorili o poenotenju dneva popisovnja vodnih števcev, smo na 21. zbor SČS Nova vas povabili javno podjetje Mariborski vodovod, vse upravnike večstanovanjskih objektov in vse izvajalce delitve stroškov za toploto.

Glavni akter in jabolko spora, Mariborski vodovod, ponovno ni poslal nobenega sogovornika. Debato o naši zahtevi o poenotenju dneva popisa vodnih števcev, smo bili zaradi neudeležbe večine povabljenih podjetij, prisiljeni voditi zgolj s štirimi prisotnimi podjetji. Zbora so se udeležila podjetja MT Merilna tehnika d.o.o., Komunio d.o.o., Staninvest d.o.o. in Stanovanjska zadruga Maribor z.o.o.

S prisotnimi podjetji smo prišli do spoznanja, da se je z njihove strani možno prilagoditi naši zahtevi in da je edini problem v tej verigi, javno podjetje Mariborski vodovod, ki se zaradi neargumentiranih razlogov noče ali ne more prilagoditi naši prošnji.

Zbor je posledično sprejel sklep, da do naslednjega zbora delovna skupina za energijo sestavi vprašanje in pobudo v zvezi s poenotenjem popisa vodnih števcev, in le to naslovi na mestno svetnico Jadranko Barbarič. Mestna svetnica bo prejeto vprašanje in pobudo delovne skupine za energijo predstavila na seji mestnega sveta.

Debata je prav tako potekala o nepremičninskem davku in o energetskih izkaznicah. Pri slednjih se je pokazalo, da bodo le te v prihodnje še pogosto na točki dnevnega reda. Veliko je vprašanj na katera niti strokovnjaki sami še ne znajo dati zadovoljivega odgovora, saj tudi sami pogosto tavajo v temi. Zbor je tako sprejel sklep, da se s skupinskim dogovorom o pristopu k tej problematiki, počaka do objave v Uradnem listu Slovenije.

Na naslednjem zboru, ki bo v četrtek 20.03.2014 ob 17.00 uri, bomo iskali primerne rešitve in prijeme za obuditev Mariborskega vodovoda iz zimskega spanja, odprli bomo tematiko meteornih vod, poglobili se bomo v funkcionalna zemljišča med stavbami ter predebatirali javna parkirišča v občinski lasti.