VABILO


Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora 
med 2. in 6. novembrom 2015

V torek, 3. 11., se bodo ob 18.00 ponovno zbrali aktivni krajani Radvanja na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) v MČ Radvanje, Lackova 43. Zaključili so z zbiranjem predlogov za pilotni projekt participatornega proračuna, zdaj čakajo, da predloge ovrednotijo strokovne službe na občini, 22. novembra pa bodo o njih glasovali in izbrali tiste, ki jih podpira večina sokrajanov. V vmesnem času jim dela vseeno ne bo zmanjkalo. Nadaljujejo z obravnavo prometnih zagat, lotili pa so se tudi zanemarjenih zgodovinskih pomnikov v MČ. Nanje so opozorili že s predlogi za pilotni projekt participatornega proračuna. Radvanjski grad in njegova okolica sta v obupnem stanju, večina pa jih za grobnico zadnjega radvanjskega plemiča Rosmanita sploh ne ve. Lep in zanimiv objekt je namreč skrit v gozdu, nanj ne opozarja noben smerokaz, pot do njega je skoraj neprehodna. Udeleženci zbora so si grobnico ogledali in sklenili, da se lotijo z delovno akcijo urediti vsaj  poti do nje.

Istočasno bo v Infopeki, Ob železnici 16, zbor SČS Magdalena. Udeleženci čakajo na odgovor Urada za komunalo, promet in prostor, kamor so že pred skoraj mesecem poslali pobudo, da se na ulici Moša Pijade, Ljubljanski (mimo UKC) in Trgu revolucije vzpostavi cona 30, kjer so v veliki nevarnosti predvsem pešci, ki jih je tam zaradi bližine bolnišnice veliko, prehodi zanje pa zelo nepregledni. Odgovor z Urada za KPP pričakujejo tudi v zvezi z neočiščenimi kanali in luknjastimi potmi v Magdalenskem parku, zaradi česar so ob močnejšem dežju nekateri predeli povsem poplavljeni.

Zbor samoorganizirane krajevne skupnosti (SKS) Kamnica bo v sredo, 4. 11., ob 18.00, v Domu kulture na Vrbanski 97. Udeleženci zbora so naveličani arogance in neodzivnosti Nigrada v zvezi z neurejeno kanalizacijo. Obljube o izgradnji sistema se vlečejo kot jara kača. Trenutno je spet napovedan sestanek, ki bi naj prinesel premike, če jih ne bo, so odločeni zavzeti ostrejša stališča.

Na zboru SČS Center in Ivan Cankar, ki bo v četrtek, 5. 11., ob 18.00, v prostorih ZPM na Razlagovi 10, bodo več pozornosti namenili prometu. Z drugimi SČKS se združujejo v skupno mestno delovno skupino, ker so prepričani, da Maribor potrebuje resno skupno prometno strategijo s prenovljenim in učinkovitim javnim prevozom ter, le združeni  pa bodo lahko naslavljali prave probleme in iskali rešitve zanje.

Urnik zborov:

  • SČS Radvanje, torek, 3. 11. 2015, 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena, torek, 3. 11. 2015, 18.00, MISC Infopeka, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica, sreda, 4. 11. 2015, 18.00, Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Center in Ivan Cankar, četrtek, 5. 11. 2015, 18.00, ZPM, Razlagova 16