Zbor SČS Pobrežje, 16. 9. 2015


Na Pobrežju še o prometni ureditvi, smeteh in Nigradu

Zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje, ki se ga je udeležilo veliko novih udeležencev, se je nadaljeval prav tam, kjer se je pred poletjem zaključil. Pri problematiki prometne ureditve in neodzivnosti Nigrada, ki menda lahko travo kosi zgolj petkrat letno – jasno da se izgovarjajo na pomanjkanje sredstev. Vendar se zbor ni zaključil pri tem. Veliko je bilo vprašanj novih udeležencev o učinkovitosti in hitrosti delovanja zbora SČS, ki so jih moderatorji pojasnili. Sklenjeno je bilo , da nadaljujemo s pritiski na odločevalce in javna podjetja, ki nemalokrat površno opravljajo svoje delo ali pa ga sploh ne. Zbor je sklenil tudi, da se bo pripravil seznam problematičnih prometnih ureditev in se bo na podlagi tega pozvalo MOM, naj pripravi revizijo prometne ureditve v MČ Pobrežje. V nadaljevanju zbora so udeleženci izpostavili probleme, ki so več ali manj skupni celotni mestni četrti Pobrežje, vendar jih je bilo treba začasno parkirati in jih bo SČS obravnavala na naslednjem zboru, ki bo 30. septembra ob 18h v prostorih MČ Pobrežje.