Vabljeni na zbore samoorganiziranih skupnosti v Mariboru
med 14. in 18. januarjem

Ta teden se lahko pridružite svojim sokrajankam in sokrajanom na naslednjih zborih samoorganiziranih skupnosti:

  • Zbor SČS Magdalena>> torek, 15. 1., 18.00 >> MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
  • Zbor SČS Radvanje>> torek, 15. 1., 18.00 >> MČ Radvanje, Lackova 43
  • Zbor SČS Pobrežje>> sreda, 16. 1., 18.00 >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • Zbor SČS Studenci>> četrtek, 17. 1., 18.00 >> MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • Zbor SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 17. 1. 2018, 18.00 >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • Zbor SČS Koroška vrata>> četrtek, 17. 1., 18.00 >> NADOMESTNA LOKACIJA MČ Koroška vrata, Jurčičeva 8, 1. nadstropje

Teme, ki jih bodo zbori obravnavali, so v domeni udeleženk in udeležencev zborov. Nekatere so napovedane vnaprej, spet druge ne. V SČS Magdalena bo tokrat zagotovo tekla beseda o obljubljeni predstavitvi prenove Magdalenskega parka, ki se bo po več intervencijah zbora, končno le zgodila, le še organizirati morajo dogodek. Da pri spremembah v prostoru ne sodelujejo prizadeti krajani in da se pri tem upoštevajo le parcialni interesi, predvsem kapitala, krajani na zborih stalno opozarjajo, tudi na zborih SČS Radvanje, ki zato, da bi se problema lotili celovito, zbirajo informacije o predvidenih posegih v četrti. Od tam je tudi prišla pobuda, ki so jo podprle vse ostale SČS in SKS (samoorganizirane krajevne skupnosti), da se njihovi predstavniki sestanejo z novoizvoljenim županom. V neposrednem pogovoru z njim želijo izvedeti njegovo mnenje o zahtevah, ki so jih z delavnic Skupaj za skupno na vse kandidate naslovili pred volitvami. V njih so, ob veliko drugih temah, ki so jih zaposlovale v skoraj šest letnem delovanju zborov SČS in SKS, opozorili tudi na problem umanjkanja občinskega prostorskega načrta in stihijsko ravnanje s prostorom.