Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 23. 9. 2015


Staro mestno jedro, del kulturne dediščine Maribora, bi lahko ohranili s peš cono

Kljub manjši udeležbi je tokratni zbor v SČS Center in Ivan Cankar potekal brez večjih težav, s konstruktivno razpravo in jasno začrtanimi sklepi.

Na zboru se je poročalo o prometu in želji da bi se SČS Center - Ivan Cankar udeležil razprave o celostni strategiji ureditve prometa na levem bregu Drave. Maribor se sooča s splošnimi težavami prometa predvsem na prometnicah VZHOD-ZAHOD. V SČS Center-Ivan Cankar se občani srečujejo s pomanjkanjem parkirnih mest, ki pa bi jih parkirne hiše lahko odpravile. Staro mestno jedro, ki je del kulturne dediščine Maribora, bi lahko ohranili s peš cono. Slednje je seveda mogoče z optimizacijo ostalih prometnic. Te bi uredili z uvedbo krožišč in ukinjanjem nekaterih semaforiziranih križišč, saj bi se promet vključeval po principu zavijanja na desno. Problem zastojev bi lahko rešili tudi z zamenjavo smeri enosmernega prometa na nekaterih ulicah, saj se trenutno glavna prometna tokova križata. Za pešce bi poskrbeli s cono 30 in z dvignjenimi prehodi. Predlogi bodo v dopisu posredovani DS za promet, ki deluje na ravni Maribora.
Ker se bližajo krajši dnevi, je bil na zboru izpostavljen tudi problem uničene javne razsvetljave na zahodni strani prvega in drugega ribnika. Zadevo bo SČS prijavila občinskemu inšpektoratu.
Na zboru se je poročalo tudi o delovanju SSVUJD-a, ki bo kljub poznani praksi neodzivnosti in arogantnosti javnih institucij nadaljeval s pritiskom. Govorili smo tudi o nedavni spremembi načina obračunavanja odvoza smeti, ki jih sedaj Snaga obračunava linearno glede na volumen posode. Takšna sprememba obračunavanja je nezakonita, zato je SSVUJD zadevo prijavil tržni inšpekciji.
Na koncu pa je bil izpostavljen tudi problem zapuščenih objektov in odpadnega gradbenega materiala v okolici železniške postaje, ki ne da samo kazi s svojo podobo, temveč tudi predstavlja nevarnost za okoliš. Pripravila se bo prijava, ki bo poslana na Medobčinski inšpektorat.

Naslednji zbor bo potekal naslednji četrtek, 8. oktobra 2015, ob 18:00 v prostorih Zveze prijateljev mladine.