Zbor SČS Pobrežje, 7.11.2014


Še naprej o neurejeni prometni situaciji

Prometna neurejenost MČ Pobrežje je bila tudi tokrat osrednja tema zbora SČS Pobrežje. Gradivo, ki ga je pripravila delovna skupina za promet, zajema nekaj najočitnejših napak in nesmislov v prometu, od nevarne ureditve ul. Veljka Vlahoviča, neupravičene prepovedi zavijanja v levo na Puchovi, nespametne enosmerne ureditve na Greenwichu, pa do neurejene prometne signalizacije pred šolami in ob dovozu na hitro cesto.  Zbor je gradivo v celoti potrdil in sprejel sklep, da ga posredujemo Uradu za komunalo, promet in prostor MO Maribor. V nadaljevanju smo se seznanili z odgovorom JP Snaga o postavitvi košev za odpadke, udeleženci pa bodo do naslednjega zbora določili lokacije, kjer bi naj bili koši postavljeni. O neurejenem športnem igrišču pri stavbi MČ bomo zavzeli stališče, ko dobimo odgovor z MO Maribor. Trenutno je odgovorila le Športna zveza, ki pa igrišča nima v upravljanju, ponujajo pa pomoč pri urejanju, zato bomo predstavnika povabili na naslednji zbor, ki bo 21. novembra.