Zbor SKS Kamnica, 6. 4. 2016


Kjer je voda, tam je pot?

Ne v primeru krajanov dela Rošpoha. Udeleženec je predstavil problematiko, da ni pritiska vode, čeprav so oddaljeni zgolj 3 kilometre. To se vleče že 23 let, ko so našli začasno rešitev. Prebivalci so sami zgradili vodovodno omrežje in ga tudi vzdrževali, še vedno pa plačujejo to uporabo vode Mariborskemu vodovodu. Ker je bila rešitev začasna, vmes pa je na območju bilo zgrajenih več hiš in zdaj tam posledično prebiva tudi več ljudi. Zaradi tega jim tlak vode pada. O tem so obvestili tudi Vodovod, ki je odgovoril, da so zadevo obravnavali, opravili meritve in da so te ustrezne. Nato so lokalne prebivalce obvestili, da so ugotovili in odpravili dve okvari na sistemu. Ker še vedno ni primernega tlaka, bodo krajani napisali dopis, v katerem bo faktično in kronološko predstavljena problematika in zahtevan rok za odgovor in rešitev situacije.

Nadalje so napisali dopis Nigradu, v katerem jih pozivajo, naj uredijo protiprašno zaščito na cesti na Medič, saj se zaradi drobljenega asfalta in ob povečenem številu vozil na tej cesti dviga veliko prahu. Udeleženci so izbrali tudi tri teme za mestni zbor in podprli pobude drugih SČKS.

Na naslednjem zboru, ki bo 20. aprila ob 18h v sejni sobi Kulturnega doma Kamnica bomo skušali najti pot, na kateri bo zadoščeno pravici do vode.