Zbor SČS Studenci


Kako (ne)varno je prebivanje krajanov v mestni četrti Studenci?

Udeleženci so si ogledali video posnetke stanja in izvršenih posegov v okolici obrata ECOLAB. Vsak dan pripeljejo v obrat cisterne, ki skrivajo obvezne označbe kakšne vrste surovine prevažajo (ADR tablice) zato zbujajo sum, da se krajanom nekaj prikriva. Ti tovornjaki s cisternami parkirajo v okoliških ulicah ECOLABa medtem ko čakajo, da pridejo na vrsto za raztovor. Krajane skrbi njihova ogroženost v primeru nesreče kot je na primer izlitje strupenih snovi ali požar z nastankom nevarnih plinov ter se sprašujejo: ali ima ECOLAB vsa potrebna dovoljenja in soglasja pristojnih organov, zakaj prometna policija ne ukrepa in ali ima MOM varnostni načrt za to območje. Krajani so odločeni, da bodo skrivnostim in nepravilnostim prišli do dna.

Tudi projekt izgradnje podaljška ceste Proletarskih brigad je naloga, s katero se krajani SČS Studenci intenzivno ukvarjajo. Od MČ Studenci in Občine Maribor  kakor tudi od parlamenta RS, bodo zahtevali skorajšnjo izpolnitev zastavljenega projekta in uvrstitev te postavke v proračun MOM.

Krajani pozorno spremljajo delo mestne delovne skupine za komunalo in iz nje izhajajočega Samoorganiziranega sveta za varovanje uporabnikov javnih dobrin in se aktivno vključujejo v njihovo delovanje.