Zbor SČS Center, 2. 10. 2013

Redefinicija srca mesta

Na desetem zboru SČS Center smo nagovorili temo revitalizacije mestnega središča in ugotavljali, kakšne vsebine si tu sploh želimo. Delovna skupina si je poleg aktivnosti v teku zadala pripraviti okroglo mizo, kjer bomo naš predlog predstavili in postavili v komentar. Predlagani so bili različni načini za razvoj in spodbujanje socialnega podjetništva s strani MOM. Udeleženi so ustanovili še dve delovni skupini: za energetsko obnovo stavb, ki naj sledi skupnim normativom mesta ter delovno skupino za kulturno dogajanje, ki bo delovala v smeri redefinicije festivala Lent in njegove razširitve tako po vsem mestu kot v daljšem pomladnem in poletnem času.