VABILO NA ZBORE


TRMA

V štirih letih, odkar so se v devetih mestnih četrtih (MČ) in dveh krajevnih skupnostih (KS) v Mariboru prebivalci s pomočjo Iniciative mestni zbor (IMZ) samoorganizirali in se redno sestajajo na zborih so dokazali, da se z vztrajnostjo in trmo, predvsem pa z osebno angažiranostjo lahko reši  marsikateri problem. In teh nikjer in nikoli ne manjka. Na veliko njih so udeleženci na zborih opozorili, žal pa se jih niso bili vselej pripravljeni tudi aktivno lotiti. In to kljub pripravljenosti svojih sokrajanov, da jim pri tem pomagajo. Večina se še ne zaveda, da njihovih problemov nihče ne bo reševal namesto njih, lahko pa jim sokrajani, ki so si v teh letih nabrali veliko znanja in izkušenj, pri tem pomagajo, predvsem pa jim lahko na veliko primerih dokažejo, da se splača vztrajati in ne obupati na prvi oviri.

V SČS Pobrežje, kjer se bodo sestali na zboru to sredo, je primer vztrajnosti ukinitev vinjetnega sistema na hitri cesti skozi Maribor, s katero se ubadajo že tri leta in so končno, s pomočjo mestne delovne skupine za promet, zbrali dovolj gradiva, ki bo, verjamejo, prepričalo pristojne o neupravičeni zahtevi po uporabi vinjete na tej cesti. Na drugi strani pa je primer dovozne ceste do bivše tovarne Svila, kjer so prizadeti prebivalci, kljub popolni podpori zborov SČS in SKS,  poniknili in zbor nima niti informacije, kaj se dogaja, ali še vztrajajo v boju ali pa so se zadovoljili z obljubami pristojnih, da bodo problem rešili.

V četrtek bosta ob 18.00 še zbora SČS Nova vas in SČS Studenci. Tudi tu je »parkiranih« kar nekaj tem, vseeno pa se lahko udeleženci pohvalijo, da so jih veliko uspešno zaključili. Novovaščani bodo zdaj združili moči za uspešno izveden projekt participatornega proračuna (PP), v okviru katerega bodo krajani lahko predlagali in odločali, kaj je v četrti po njihovem mnenju nujno postoriti. Na Studencih se PP letos še ne bo izvajal, računajo pa, da bodo lahko potrebe, ki so bile izkazane na zborih, tudi sami uveljavljali že v prihodnjem letu.

Urnik:

  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 29. 3. 2017, 18:00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 30. 3. 2017, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 30. 3. 2017, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43