Zbor SČS Studenci, 29. 9. 2016


PREDLAGALI TOČKE ZA OBLIKOVANJE
NUJNO POTREBNEGA ODLOKA O JAVNEM REDU IN MIRU

Na tokratnem zboru so Studenčani problematizirali javne površine, na katerih ljudje zasajajo grmičevje, ki pa povzroča nepreglednost v križiščih. Tako so v bližini Don Boscovega centra npr. zasajene slive, ki jih nihče ne obrezuje, ne obira, ne skrbi za drevje. Takšne zasaditve bi morale biti urbanističo urejene in redno vzdrževane. Omenjene so bile tudi invazivne rastline, kot je za dihala škodljiva ambrozija, ki se razrašča na Ruški ulici, pa tudi na Pohorju in jo je zelo težko izkoreniniti. Skrbi jih tudi Pekrski potok, ki se jim zdi precej onesnažen, saj so opazili, da je v času, ko naraste voda, precej penast.
Ker ni bilo udeležencev, ki so zadnjič govorili o zajezitvi in umiritvi vedno bolj gostega prometa na Korbunovi ulici, se je ponudil drug udeleženec, da pri MČ preveri, ali so njihov dopis res poslali naprej na občinski Urad za komunalo, promet in prostor. Povprašal bo tudi o možnosti postavitve hitrostnih ovir — te so v obliki dvignjenih prehodov za pešce nedavno postavili tudi na Koroški cesti.
Udeleženec je na koncu poročal izvedeni predstavitvi prvin participatornega proračuna (PP) na minuli seji sveta MČ Studenci, ker je bilo nekaj nejasnosti in nezaupanja s strani svetnikov za uvedbo in širitev PP. Bali so se, da bo še tisto malo sredstev, ki se jih nameni mestni četrti, porabljenih za projekte PP. Strahovi so bili ovrženi, saj gre za sredstva iz druge proračunske postavke.
Na koncu so udeleženci problematizirali še ekološke otoke in principe krpanja cest, ki jih ne reazume nihče. O tem bodo govorili tudi na naslednjih zborih. Na Studencih bo to v četrtek, 13. 10. 2016, ob 18.00, v zgradbi MČ Studenci na Erjavčevi.