Zbor SČS Nova vas, 8. 1. 2015


Dovolj informacij za oblikovanje postopkovnika za prenos lastništva

V dogovoru z mestno delovno skupino za komunalo so udeleženci zbora v Novi vasi problematiko daljinskega ogrevanja prenesli na to delovno skupino, sami pa se še naprej posvečajo postopkom prenosa lastništva funkcionalnih zemljišč in parkirišč ter izboljšanju tržnične dejavnosti v tej mestni četrti.  

Večina prebivalcev v četrti živi v večstanovanjskih objektih, kjer so se po stanovanjskem zakonu lastninili le stanovanjski prostori, večina funkcionalnih zemljišč in parkirišč pa je bila zemljiško knjižno prenesena na občino. Ker se že pojavljajo poizkusi privatizacije teh zemljišč, bodo v delovni skupini za okolje  do naslednjega zbora pripravili enostavno postopkovno navodilo za prebivalce, ki bi želeli  status teh zemljišč urediti. Doslej so pridobili tolmačenje Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine (ZVEtL), navodilo pravne službe MOM, kako se lotiti postopka in odgovor na vlogo, kje poiskati potrebno dokumentacijo. Z dodatnim obveščanjem o temi, bodo na prihodnji zbor privabili čim več krajanov, jim predstavili postopek, pripravljena navodila pa izobesili po večstanovanjskih objektih v četrti in tako olajšali delo zainteresiranim krajanom.

Do začetka poizkusne postavitve stojnic z domačimi pridelki na več lokacijah v Novi vasi (skupaj z JP Snago), bo delovna skupina, ki se ji je pridružil nov član, poiskala primerne lokacije in poizkusila pridobiti čim več informacij o željah kupcev in prodajalcev, anketo o vtisih in željah le teh pa bo izvedla tudi med samo akcijo spomladi, predvidoma konec marca ali v začetku aprila.