Zbori SČS in SKS Maribora med 26. in 30. januarjem:


Na Pobrežju se od tega tedna srečujemo ob sredah

Z MČ Pobrežje se je Iniciativa mestni zbor uspela dogovoriti za nov, primernejši termin zborov Samo organizirane četrtne skupnosti (SČS) Pobrežje, ki so bili do zdaj vsak drugi petek in je bila tudi zato udeležba na tem zboru slabša. Odslej se bodo zbirali ob sredah, kar pomeni, da bodo to sredo kar trije zbori SČS in SKS (samoorganizirana krajevna skupnost) istočasno.

V sredo, 28. 1., ob 18.00 lahko sodelujete na naslednjih zborih:

  • na Zboru SČS Pobrežje, v MČ Pobrežje na Kosovelovi 11,
  • na Zboru SČS Tabor, v prostorih MČ Tabor na Metelkovi 63 ter
  • na Zboru SKS Kamnica, v Domu kulture na Vrbanski 97.

V četrtek, 29. 1., ob 18.00 pa sodelujte:

  • na Zboru SČS Studenci, v MČ Studenci na Erjavčevi 43 ter
  • na Zboru SČS Magdalena, ki se bo odvil v Infopeki, Ob železnici 16.

Na Pobrežju, v soseski S31, izstopa problem  daljinskega ogrevanja, zato so se na zadnjem zboru dogovorili, da se morajo podrobneje seznaniti s sistemom obračunavanja po uvedbi delilnikov, pa tudi z nalogami upravnikov več stanovanjskih hiš, ki se otepajo svojih odgovornosti. Le tako bodo lahko jasno zastavljali vprašanja in postavljali zahteve povabljenim predstavnikom upraviteljev zgradb, ki jih nameravajo povabiti na naslednji zbor. Na ravni vseh SČS in SKS ustanovljena Mestna delovna skupina za komunalo, ki se je s podobnimi problemi srečala že v drugih SČS, bo poizkušala problematiko predstaviti udeležencem zbora.

Problemi komunale in delovanja javnih podjetij v Mariboru so prva točka, ki je združila aktivnosti vseh SČS in SKS. Prve ugotovitve delovne skupine so jasno pokazale, da potrebujemo v mestu organ civilnega nadzora. Pripravljeno gradivo za sprejem Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo potrošnikov javnih dobrin pa žal ne najde poti do Mestnega sveta, ki bi naj odlok sprejel. Zaradi neodzivnosti župana na prošnje in zahteve za sestanek, je delovna skupina predlagala, da svet ustanovijo sami na ravni SČS in SKS. Tudi o tem bo tekla beseda na zborih v tem tednu.